Tävlande i politiskt nytänk

Den här artikeln publicerades i tidningen Aktuellt i politiken den 25 oktober 2019.

 

”I början av december ska det avgöras vem som vinner de olika utmärkelserna i Innovation in Politics Awards. En av de nominerade är socialdemokraten Göran Dahlström, kommunstyrelseordförande i Katrineholm.

Nio svenska politiker har gått till final i europeiska Innovation in Politics Award, en tävling som uppmärksammar nyskapande och modigt politiskt arbete. En av de nominerade i finalen är Katrineholms kommunstyrelseordförande Göran Dahlström (S). Han har nominerats i kategorin ”human rights” (mänskliga rättigheter), tillsammans med politiker från Polen, Irland, Italien, Tyskland, Belgien och Bulgarien.

I Katrineholm har man haft ett treårigt utbildningsprojekt där man utbildat alla anställda i kommunen, 3000 stycken, för att höja kunskapen om hbtq-personers situation. Detta ska leda till ett bättre bemötande och ett bra omhändertagande av hbtq-personer i Katrineholm.

– Att man nominerade oss är för att, mig veterligen, vårt arbete med att utbilda all personal är unikt inte bara i Sverige utan i hela Europa, säger Göran Dahlström.

Utbildningsprojektet startade hösten 2015 med att man sökte stöd från Socialstyrelsen. Sedan har det rullat under åren 2016 till och med 2018. Utbildningen har delats upp i nivåer där första nivån bestått av en endags kurs eller några timmars kurs. Nästa nivå har varit mer djupgående och den sista nivån har gällt den personal som befinner sig närmast till exempel skolelever och där slutresultatet varit en certifiering för åtta av kommunens verksamheter.

Politikerna i Katrineholm fattade beslutet att genomföra utbildningen efter en utredning om hur situationen såg ut för hbtq-personer i kommunen.

– Vi kom fram till att det var dåligt med kunskapen om livssituationen för dem och även med kunskapen om hur vi skulle hantera detta, säger Göran Dahlström.

Som exempel nämner han att det kan handla om att se till att det finns omklädningsrum i simhallen för den som inte definierar sig som man eller kvinna.


Göran Dahlström har
många politiska år bakom sig, han har varit kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm i 14 år, men hbtq-frågor är inget han tidigare varit engagerad i.

– Större delen av mitt liv har jag arbetat med missbrukare och jag var med under tiden när hiv och aids exploderade. Det var till stor del inom gayrörelsen och bland missbrukare som frågorna var som allra mest aktuella så på så sätt har jag ett långt engagemang.

Vilka är då hans chanser att vinna i bör jan av december i Berlin? Göran Dahlström drar på svaret. Han tycker inte att uppdraget som kommunstyrelseordförande är att vinna priser.

– Men det är roligt att Katrineholms kommun uppmärksammas för arbetet. Att jag sedan i min roll står för själva beslutet betyder ju inte att det är jag som ska uppmärksammas. Det är kommunen som har jobbat med frågan.

Han tycker att hans stora pris kommer i samband med varje valrörelse. I förra valet fick Socialdemokraterna i Katrineholm 46,3 procent.

– Det räcker för min del.

Katrineholm har också placerat sig på diskussionskartan i en annan fråga. Tidigare i höst beslutade man att utöka kommunens tiggeriförbud. Detta efter att Socialdemokraterna tillsammans med koalitionspartnern Moderaterna samt Sverigedemokraterna röstat igenom förslaget.

Sedan i somras råder tiggeriförbud i Katrineholms centrum, men nu ska det utökas till att gälla även ett handelsområde i nordöstra Katrineholm. Tanken är att beslutet ska börja gälla 1 januari 2020, men då ska det först ha tröskats igenom kommunfullmäktige och sedan länsstyrelsen.

Det finns de som tycker att Katrineholms kommun inte borde nomineras till ett pris i kategorin mänskliga rättigheter.

På ledarplats i liberala Katrineholms-Kuriren uttrycks åsikten att Göran Dahlström inte borde prisas eftersom han gjort sig känd som ”en person som snarare vill resa murar än att riva dem”.

– Man måste kunna göra olika saker. Vi tycker inte att det är medmänskligt riktigt att människor ska sitta utanför affärerna i Katrineholm och tigga. Vi tycker att de ska vara hemma hos sina barn och stötta dem så att tiggeriet inte går i arv, utan att de i stället kan få utbildning och arbete, säger Göran Dahlström.
Han vill att ställningstagandet egentligen skulle tas i riksdagen och inte ute i kommunerna.


– Vi har avskaffat
tiggeriet i Sverige eftersom vi inte tycker att fattiga ska få allmosor av de rika. Det stadiet har vi passerat. Svenska Kyrkan och andra organisationer kan jobba med frågan, men vi politiker är samhällsbyggare och måste stå upp mot strukturer som vi tycker är felaktiga, säger Göran Dahlström.

S i Katrineholm gick till val på att man skulle ta bort tiggeriet och Göran Dahlström konstaterar att man varit väldigt tydlig. Det finns också inskrivet i den samarbetsplan man har med Moderaterna.

– Man kan reagera på detta, men nomineringen handlar inte om att jag ska utses till talesperson för mänskliga rättigheter, utan det här gäller Katrineholm och satsningen vi gjort på hbtq-personers rättigheter. Min främsta uppgift är att jobba för Katrineholm och Katrineholmarnas utveckling.
4 december i Berlin avgörs vem som vinner Innovation in Politics Awards.

Maria Persson
maria.persson@aipmedia.se

FAKTA
Innovation in Politics Awards är en utmärkelse som delas ut till nyskapande politiker i Europa.

Priserna delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra nya arbetssätt och nydanande förslag som leder till att människors förtroende för politik och politiska lösningar stärks. Bak- om priset står The Innovation in Politics Institute. En av dess partner är svenska Arena Idé.

Nominerade S-politiker
Fisun Yavas, Örebro
Magnus Eriksson, Norsjö
Lars Stjernkvist, Norrköping
Björn Sundin, Örebro
Göran Dahlström, Katrineholm
Bodil Hansson, Sundsvall”

Prideparad i Katrineholm

regnbågsflaggan

regnbågsflaggan

Idag går vi tillsammans, hand i hand…
Till vardags brukar vi sällan hålla med varandra. Det är nämligen vårt jobb; att diskutera. Att bryta åsikter mot varandra och försöka övertyga både varandra och allmänheten om att just våra idéer är bäst. Vi representerar sju olika partier som står för ett brett spektrum av skilda åsikter inom många frågor som är centrala för HBTQ-personer. Vi har definitivt inte samma ståndpunkt, när det gäller rätten att få adoptera eller rätten till könskorrigering. Vi har olika synpunkter när det gäller det juridiska könet och ibland till och med när det gäller vad som egentligen utgör ”kön”. Om du gräver tillräckligt djupt kommer du utan tvekan hitta någon punkt där varenda ett av våra sju partier inte delar åsikt med RFSL. Och du behöver alls inte gräva djupt för att se att vi inom ett parti anser att ett annat partis förslag inom HBTQ-frågor är väldigt dåliga. Ogenomtänkta kanske. Eller rentav korkade. Det är ju trots allt vårt jobb att tycka till.

Men trots alla våra olika åsikter har vi enats om att tillsammans över parti- och blockgränserna markera vårt gemensamma stöd för HBTQ-personer. Även om vi har helt olika perspektiv inom vissa frågor är vi nämligen helt eniga inom andra. En sådan stor enighet har vi hittat här och nu: människan är en människa och har ett absolut och okränkbart värde, oavsett kön, ålder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell identitet. All diskriminering, våld och hot måste bekämpas, inte minst när det gäller sexuell identitet och rätten att vara den du är och älska den du vill. Det borde egentligen vara en självklarhet och vi vill över våra partigränser tillsammans verka för att vi ska komma lite närmare denna självklarhet.

Vi är nämligen alla (o)lika.

Joha Frondelius, gruppledare KD; Marian Loley, ordförande KD; Ewa Callhammar, gruppledare L; Jan-Olof Blomster, ordförande L; Lars Härnström gruppledare M; Christer Sundqvist ordförande M; Inger Fredriksson, gruppledare C; Sten Holmgren, ordförande C; Ylva G Karlsson gruppledare MP; Lilli Marton sammankallande MP; Göran Dahlström, gruppledare S; Fredrik Olovsson, ordförande S; Tony Rosendahl, gruppledare V; Thomas Selig, ordförande V

Med rätt att älska

regnbågsflaggan

regnbågsflaggan CC-licens foto: Benson Kua

Så var det dags för Stockholm Pride igen. Festivalens tema i år är familjen och att den kan se ut på många olika sätt. Ett budskap som är mer aktuellt än någonsin med tanke på den senaste tidens debatt kring händelserna i framförallt Ryssland.

I Sverige är vi förhållandevis öppna och accepterande i vår inställning, men det finns såklart alltid mer att göra. I Katrineholm vill vi ha ett tolerant och öppet samhälle där vi gillar olika. Där kulturell mångfald är en självklarhet och alla har rätt att älska.