Katrineholm tar täten

För 6 år sedan hade knappt 1 av 10 hushåll fiberbaserat bredband på Katrineholms landsbygd. Idag är siffran drygt 7 av 10. Totalt i kommunen har 9 av 10 hushåll tillgång till fiberbaserat bredband. Om vi ändrar ordet tillgång till möjlighet (en del tackar nej) stiger siffran på landsbygden till nästan 9 av 10 (86.7%) och nära 10 av 10 (97%) totalt i kommunen.

Katrineholms satsning på fiber placerar kommunen på 1:a plats i Sörmland och på plats 13 i Sverige.

Hur och varför har det blivit så här? Då får vi backa 6-7 år i tiden. Katrineholm vill ha och behöver en levande landsbygd. Därför beslutades det i kommunfullmäktige 2014, på initiativ av den politiska majoriteten S och M, att satsa 50 miljoner kronor extra på fiberutbyggnad på landsbygden. Platser där ”marknaden” inte kan generera någon ekonomisk vinst, där ville Katrineholm hjälpa de boende till fiberbaserat bredband. Den satsningen visade sig vara rätt.

I jämförelse med andra kommuner är vår bredbandsutbyggnad ovanligt ambitiös. Nationellt är målet för 2025 att 98% ska ha tillgång till minst 1Gbit/s. Katrineholms kommun spänner bågen rejält och har som målsättning att 100 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat (ungefär 10 Gbit/s) bredband 2020. Vi når troligen de nationella målen för 2025 redan i år!

Katrineholms fiberutbyggnad i siffror (Källa: PTS siffror för 2018):

• Anslutningsgraden på landsbygden har ökat från 4 % – 70 %. Största ökningen i Sverige.

• Anslutningsgraden i kommunen är 87 %. Bäst i Sörmland, plats 13 i landet.

• 97 % av hushållen och företagen i kommunen har idag möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband