Familjeåterföreningar i gymnastikhallar

I mars 2016 antogs den nya bosättningslagen, vilket innebar nya utmaningar för Sveriges kommuner. Sedan 2016 ska kommuner ordna boende för nyanlända utifrån fastställda kommuntal. Kommuntal avser det antal nyanlända som ska bosättas i respektive kommun, kommuntalen fastställs av länsstyrelserna.

Katrineholms kommun har tack vare stora ansträngningar svarat upp mot lagen på ett adekvat sätt, både för 2016 och 2017 års anvisningar. Kommuntalet för 2016 var 40 och för 2017 var det 30 personer. Statistik från Migrationsverket visar att Katrineholms kommun per maj månad hade klarat av 80 % av anvisningarna för innestående år.

Det är av största vikt att understryka att detta sker i ett läge som kännetecknas av stor bostadsbrist, omkring två tusen personer står i allmännyttans bostadskö i Katrineholms kommun. Påfrestningarna är stora.

Utöver detta kommer det nu familjer, i vissa fall stora familjer, som ska återförenas med sina ungdomar/barn. Då det inte kan åläggas personer under 18 år att ordna bostad till sina familjer, landar även denna bosättningsfråga hos kommunen, i en redan mycket ansträngd bostadssituation. Den information Katrineholms kommun fått gällande anhöriginvandringen hittills gör gällande att nio familjer, sammanlagt drygt 50 personer, är på väg att återförenas under sommaren och sensommaren. Det är fler personer än årets kommuntal för anvisning, 30 personer. Vi klarar inte att lösa fler bostäder och läget för personerna som är aktuella för familjeåterförening är allvarligt, avseende boendefrågan.

Den tillfälliga lösning och det boendealternativ som kommer att kunna erbjudas, om bosättning ska ske i Katrineholms kommun, kommer att vara gemensamhetsboende i gymnastikhall(ar), under sommarlovet. Därefter finns ingen lösning. Det är givetvis inte en optimal start på en etablerings- och integrationsprocess, men andra alternativ finns inte.

4 reaktion på “Familjeåterföreningar i gymnastikhallar

 1. Jag tackar mitt goda förstånd att jag lämnade Sverige redan 2010. Aldrig att jag återvänder igen. Lever gott i Filippinerna och njuter av mitt pensionärsliv. Naturligtvis kommer jag att rösta SD i nästa riksdagsval!

  • Vad bra att Filippinerna tog emot dig så du kan få leva ett bra liv. De flesta som röstar på Sverigedemokraterna vet inte ett dyft om deras politiska program utan är allmänt missnöjda.
   Hoppas du får ett fortsatt bra liv i Filippinerna och fundera en gång till om vad du ska rösta på.

 2. Nej, detta är så fel..Sverige är så fullt och överbelastat att nu måste man använda gymnastikhallar??

  • Min förhoppning är att man väljer någon annan kommun att återförenas i som har lediga bostäder.
   Massor av människor är på flykt så Sverige och övriga länder måste hitta ett klokt sätt att fördela mottagning över världen.
   Sverige kan inte ta det stora ansvar vi gjort hittills och inte Katrineholm heller.

Kommentarer inaktiverade.