Tydligt och starkt ledarskap

Det närmar sig julhelg. Ännu ett år kan snart läggas till handlingarna. Det har varit ett intensivt 2019. I Katrineholm innebar valresultatet förra hösten att vi kunde fortsätta vårt stabila styre. Vi har en fast och tydlig linje och beredskap att möta nya utmaningar.
I Katrineholm ska vi nu fortsätta att stärka vår attraktionskraft. Vi ska växa med fler jobb och nya företag, invånare och bostäder. Det är så vi bäst stärker vår förmåga att klara investeringarna i vår gemensamma välfärd, i äldreomsorg och i skola. I Katrineholm ska barn och ungdomar ha en bra skola, i aktiv ålder ska man ha arbete och som äldre en trygg omsorg.

Just detta arbete fortsätter vi nu med full kraft. Företagsklimatet är gott och nya etableringar på ingång. Bostadsbyggandet fortsätter i stadig takt. Investeringarna i nya skolor, förskolor och ett nytt äldreboende innebär viktiga jobb och tillväxt i näringslivet. Arbetslösheten fortsätter att pressas tillbaka i Katrineholm. Det är viktigt när vi nu ser att konjunkturen i vår omvärld mattas av. Med ordning och reda i ekonomin har vi dessutom möjligheter att agera om något oförutsett skulle inträffa.

Sedan valet har vi påbörjat en förstärkning av vårt arbete med säkerhet och trygghet. Vi ska jobba mer strukturerat och tillsammans med alla viktiga aktörer. Fler kameror och bättre belysning på flera platser innebär mindre skadegörelse och busliv. Regeringens satsning på fler poliser gör att också Katrineholm får nya polisaspiranter lokaliserade här. Tillsammans med socialtjänst, missbruksvård och förebyggande insatser kan vi säkra en tryggare kommun.

Avslutningsvis vill jag önska dig och dina nära en God Jul och ett Gott Nytt År.