Tydligt och starkt ledarskap

Det närmar sig julhelg. Ännu ett år kan snart läggas till handlingarna. Det har varit ett intensivt 2019. I Katrineholm innebar valresultatet förra hösten att vi kunde fortsätta vårt stabila styre. Vi har en fast och tydlig linje och beredskap att möta nya utmaningar.
I Katrineholm ska vi nu fortsätta att stärka vår attraktionskraft. Vi ska växa med fler jobb och nya företag, invånare och bostäder. Det är så vi bäst stärker vår förmåga att klara investeringarna i vår gemensamma välfärd, i äldreomsorg och i skola. I Katrineholm ska barn och ungdomar ha en bra skola, i aktiv ålder ska man ha arbete och som äldre en trygg omsorg.

Just detta arbete fortsätter vi nu med full kraft. Företagsklimatet är gott och nya etableringar på ingång. Bostadsbyggandet fortsätter i stadig takt. Investeringarna i nya skolor, förskolor och ett nytt äldreboende innebär viktiga jobb och tillväxt i näringslivet. Arbetslösheten fortsätter att pressas tillbaka i Katrineholm. Det är viktigt när vi nu ser att konjunkturen i vår omvärld mattas av. Med ordning och reda i ekonomin har vi dessutom möjligheter att agera om något oförutsett skulle inträffa.

Sedan valet har vi påbörjat en förstärkning av vårt arbete med säkerhet och trygghet. Vi ska jobba mer strukturerat och tillsammans med alla viktiga aktörer. Fler kameror och bättre belysning på flera platser innebär mindre skadegörelse och busliv. Regeringens satsning på fler poliser gör att också Katrineholm får nya polisaspiranter lokaliserade här. Tillsammans med socialtjänst, missbruksvård och förebyggande insatser kan vi säkra en tryggare kommun.

Avslutningsvis vill jag önska dig och dina nära en God Jul och ett Gott Nytt År.

Att vi vill att Katrineholm ska växa har tydliga skäl

Tycker du att det är mycket på gång i vår kommun? Det kan bero på att det just nu är full fart framåt som gäller. Jobben växer till när företagen etablerar sig här och expanderar, nya statliga jobb är på ingång och vi bygger bostäder på bred front. Många år av hårt arbete ger resultat. Och det behövs. För även om det går allt bättre för Katrineholm går inte allt tillräckligt bra. Med den goda utvecklingen vi har nu kommer det dock att bli mycket enklare att klara av nya utmaningar.

I det korta perspektivet är det enkelt att uppmärksamma det som syns rent fysiskt. Skräpiga tomter blir nya bostadsområden. Natursköna miljöer öppnas upp för mer boende. Det byggs nya skollokaler, fler förskolor poppar upp och vi gör om den tidigare genomfarten för ökad säkerhet och trygghet. Så småningom syns även bygget av parkeringshus, ny brandstation och ett nytt äldreboende.

Att vi vill att Katrineholm ska växa har tydliga skäl. Den närmsta tiden kommer befolkningen i vår kommun och landet i övrigt att bestå av många fler barn – och samtidigt – av många fler äldre. Ska vi ha råd att betala för välfärden till allt fler som ska gå i förskola, skola eller ha hjälp av äldreomsorgen måste vi även ha fler skattebetalare. Så att vi blir fler som delar på kostnaden. Där kommer nya bostäder, fler jobb och växande företag in i bilden. Det är grunden för vår välfärd.

Samtidigt kommer en stor utmaning att vara rekrytering av personal. Det kommer att vara brist på många områden. Att vara en attraktiv kommun kommer helt enkelt att vara viktigt för att läkare, sjuksköterskor, lärare, poliser, tekniker och alla andra yrkesgrupper som behövs ska vilja bo här och jobba här, i kommunens verksamheter, på Kullbergska eller i ortens företag. Därför är det inte bara fler bostäder och goda pendlingsmöjligheter, utan en trevligare stad och attraktiva bostadsområden som måste till. Därför är även föreningslivet och kulturlivet så viktigt för oss. När vi blir fler kan också handeln och såväl offentlig som kommersiell service växa eftersom underlaget blir större. Så kan vi alla, både nyinflyttade och vi som bott här länge, få större möjligheter och bättre liv. Det hänger liksom ihop på ett väldigt tydligt sätt.

Trots att mycket rullar åt rätt håll för Katrineholm och vi har mycket att vara stolta över så är vi inte nöjda. Vi kommer fortsätta driva på för utvecklingen i Katrineholm.  Vi är också öppna för fler krafter som vill vara med och utveckla vår gemensamma kommun. Så var med och hjälp till. Katrineholms framtid ska vi bygga tillsammans.

God Jul och Gott Nytt År!