Bandyminnen från förr

Katrineholms Sportklubbs
 pojklag 1966/1967

Övre raden från vänster: Per Hasselström, Lars Blomgren, Peter ”Nille” Nilson, Göran Dahlström, Leif Hallin, Tommy ”Mästarn” Karlsson, Per-Arne ”Pajen” Johansson, Melvin Gustavsson, Ove Cliffordsson (tränare)

Nedre raden från vänster: Harry ”Bullen” Andersson (lagledare), Jörgen Sundqvist, Hasse Pettersson, Uno ”Uven” Persson, Alf Lundqvist, Tommy Nilsson, Bert Olsson (lagledare)