Nu tändas åter ljusen …..

Foto: Josefine Karlsson

Foto: Josefine Karlsson

Många Katrineholmare har hört av sig och framfört synpunkter på att det är för mörkt på vissa ställen i centralorten och att det ger en känsla av otrygghet.

Anledningen till att belysningen har släckts har varit en besparingsåtgärd. För närvarande är det var tredje gatlykta som är släckt klockan 1.00 till klockan 5.00.

Nu ändrar vi på det och från den 1 november kommer all gatubelysning att lysa igen.

För både skönhet och trygghets skull tar vi fram en ljusplan för att planera för hur vi kan belysa hus, träd med mera.

Dessutom byter vi successivt till miljövänlig belysning.