Nej till fria sprutor

Debatten om huruvida införandet av sprututbyte är motiverat eller inte, har pågått under många års tid. Också om sprututbytet förebygger spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk, eller inte. Olika studier visar olika resultat och olika organisationer tar olika ställningstaganden i frågan. Idag finns sprututbytesprogram i Malmö, Lund och Stockholm. Nu vill Landstinget Sörmland införa det i vårt län.

Jag har tidigare i mitt liv arbetat med narkotikamissbrukare i 25 år och har alltid varit motståndare till både fria sprutor och utdelning av Metadon och Subutex. Jag ställer mig helt bakom det Sven Britton, professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet sagt genom åren. ”Att det är ologiskt att ge hjälpmedel för något som är förbjudet enligt lag. Och att hiv är allvarligt, men för samhället och individen utgör missbruket den största faran, inte hiv-infektionen.”

Med den livserfarenhet och yrkeserfarenhet jag har efter 25 års arbete med och tillsammans med missbrukare som också i en del fall varit hiv-positiva känner jag mig väldigt trygg i mitt ställningstagande.

Jag kan också här klargöra att Katrineholms kommun kommer inte att delta i något sprututbytesprogram, vilket vi också klargjorde när landstinget 2012 senast aktualiserade frågan.

Terrorresor

Stadens lokaltidning Katrineholms-Kuriren har ställt frågor till mig om vad jag anser om så kallade terrorresor. Frågorna och mina svar kan du läsa här:

Vad bör göras lokalt för att förebygga att ungdomar bosatta i Katrineholm rekryteras till väpnade konflikter utomlands?
Det är inte en kommunal fråga, men självfallet ställer kommunen upp som samtalspartner om oroliga föräldrar misstänker att deras barn/ungdomar har tankar på att åka och strida i annat land.

Är det rätt eller fel att kriminalisera den typen av resor? Varför/varför inte?
Ja, att som svensk delta i krig utan tillstånd från Regeringen borde absolut vara kriminaliserat.

Vad bör göras lokalt för de kommuninvånare som eventuellt återvänder hit efter att ha deltagit i väpnade konflikter eller terrorhandlingar utomlands?
Det är upp till rättsvårdande myndigheter, polis, säkerhetspolis och domstolar att lagföra eventuella brott. Terrorism är som bekant olagligt. Mord är inte tillåtet.

Hur väl rustad anser du att Katrineholms kommun står inför att arbeta praktiskt med denna problematik?
Det är inte en fråga för kommunen utan en fråga för polis, åklagare, domstolar och fängelser.