Torget i våra hjärtan

Torget marknadEfter flera år av olika synpunkter på torgets utformning, pågår nu en process där vi tar fram förslag på hur torget kan komma att gestalta sig framöver. Somliga tycker att torget är en stenöken, en otrygg och blåsig plats. Andra tycker torget är bra som det är.

Näringsidkare och fastighetsägare är oroliga över att nuvarande utformning av torget inte lockar hit nya butiker och att vi dessutom riskerar att tappa befintliga. De uppmanar oss till nytänkande och modernisering av torget för att få mer aktiviteter, fler butiker, restauranger, bättre belysning och ökad trygghet.

Ett av flera alternativ är att skapa butiker och boende vid torget. En arkitekttävling pågår med uppgiften att presentera en byggnad, inte på torget utan vid torget. Det är en lång process innan utformningen av torget är klar. Målsättningen är att torget ska vara klart år 2017.  I slutet av 2014 ska en ny översiktsplan för staden antas. Först därefter kan detaljplan och eventuellt bygglov hanteras. Många beslut måste fattas innan en ny utformning av torget är aktuell.

En sak är dock klar, ytan på torget måste vara ungefär lika stor som nu så att alla de aktiviteter vi har idag kan fortsätta och nya kan komma till. Avslutningsvis, vill vi att Katrineholm ska fortsätta att växa och ha ett levande centrum måste förändringar göras.

Processen får nu gå vidare med insamling och sammanställning av förslag. Kommunstyrelsen äger och leder processen där givetvis utställningar och samråd ingår innan beslut så småningom fattas.

Jag vill ha full fart med handel, restauranger, aktiviteter med mera både vid torget och på Drottninggatan som kan komplettera ett växande Lövåsen. Så låt oss nu sammanställa förslag och åsikter så vi sedan kan säkra en positiv utveckling för det framtida centrala Katrineholm.