Regeringens oförmåga och Vänsterpartiets hyckleri

När jag läser följande artikel i Aftonbladet undrar jag stillsamt, när ska (V) kräva att det inte får göras vinster i välfärden även när det gäller flyktingar? Här tjänar Bert Karlsson miljon efter miljon på att öppna flyktingförläggningar i Sverige. Men vad Vänsterpartiet menar med välfärd och vinster får vi inte veta.

Jag drar slutsatsen att det som vanligt är mest plakatpolitik. För den här frågan handlar väl om något om människor i en utsatt situation som lycksökare nu skär guld med täljkniv på. Detta borde staten organisera, för ett bra mottagande och naturligtvis samordna med resten av länderna i EU. Staten har ingen som helst beredskap att ta hand om de kanske 89000 flyktingar som beräknas komma till Sverige i år. Allt enligt följande artikel i Aftonbladet den 24 juli.

Här i kommunen i dag är vi många från olika länder. Katrineholm har tagit ett stort solidariskt ansvar för människor på flykt från krig och katastrofer. Det vill vi fortsätta att göra men inte på det ogenomtänkta och oprofessionella sätt som regeringen och Miljöpartiet nu samarbetar i de här mycket viktiga frågorna. Sätt press på länderna i EU att ta sitt ansvar, sätt press på kommunerna i Sverige att ta sitt ansvar och se till att ekonomiskt stödja oss kommuner som fått ta ett stort ansvar. Annars riskeras att köksbordsrasismen växer sig så stark att vi som en del länder i EU inte i framtiden kommer att ta vårt solidariska ansvar för människor på flykt. Jag vill inte se rasister, fascister och nazister på Katrineholms gator. Nej ordning och reda i migrations- och integrationspolitiken med öppen och tydlig solidarisk debatt.

Min slutsats blir att regeringen är oförmögen att hantera situationen och (V) hycklar. Slutligen blir allt vissa kommuners ansvar.