Stoppa barnäktenskap

För 100 år sedan beslutade Sveriges riksdag om lika rösträtt för män och kvinnor. Sedan dess har vi också infört lagar och kontroller som i teorin betyder att kvinnor och flickor ska kunna leva ett tryggt och säkert liv i Sverige. Ett exempel är lagen om kvinnofridskränkning som kom 1999. Ett annat är lagstiftningen om förbud mot barnäktenskap som skärptes 2019 och som gör att barnäktenskap som ingåtts i andra länder inte godkänns i Sverige.

Trots detta tvingas flickor i Sverige fortfarande in i äktenskap och kvinnor i alla åldrar utsätts för våld från närstående. Statistiken är tydlig: var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Det är en fasansfull verklighet som orsakar mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Vad gäller antal barnäktenskap i Sverige finns ingen statistik men det förekommer att flickor försvinner efter skollov på grund av att de tvingats gifta sig utomlands.

Den 25 november – 10 december (16 Days) pågår en årlig, världsomfattande kampanj mot detta våld, där både FN och andra organisationer och myndigheter deltar. Vi inom Zonta deltar med kampanjen ”Zonta Says No” där vi på flera sätt belyser och motverkar våldet mot kvinnor och flickor. I år uppmärksammar vi särskilt frågan om barnäktenskap.

Under 16-days kommer Katrineholm-Vingåkers Zontaklubb tillsammans med Katrineholms och Vingåkers kommuner, Länsstyrelsen, Region Sörmland och flera ideella organisationer att ha olika aktiviteter. (Se event.katrineholm.se)

Vi vill uppmana alla att arbeta för att motverka våld mot kvinnor och förhindra att flickor gifts bort. Skolpersonal och socialtjänst måste reagera när de misstänker att barn far illa eller riskerar att föras utomlands för att giftas bort. Barn måste redan i förskolan få information om sina rättigheter och flickor måste få veta vart de kan vända sig om de misstänker att de ska giftas bort. Vi som medborgare måste våga agera om vi misstänker att någon utsätts för våld och berätta vart man kan vända sig för stöd och hjälp. Var och en av oss måste våga göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa. Säg nej till mäns våld mot kvinnor!

För
Katrineholm-Vingåkers Zontaklubb
Maria Evald
President

För Katrineholms kommun
Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande

Fotnot: Zonta International startades 1919 och arbetar för att förbättra kvinnors och flickors villkor genom påverkansarbete och stödjande insatser. Sedan 2018 är kampen mot barnäktenskap vår fokusfråga. Mer information om Zonta finns på zonta.se och zonta.org.