Nyårskaramell

Den 5 januari år 1919 startade några driftiga personer Katrineholms Sportklubb, KSK. Jag minns tillbaka till januari 2019 då jubileumskvällen för KSK hölls på Folkets Hus, Safiren. Då fick jag chansen att träffa många vänner från förr och nu. Jag minns också den fantastiska dokumentärfilmen om KSK som hade premiär på jubileumskvällen. Nu finns den upplagd på Youtube.

Håll tillgodo med en tidig nyårskaramell.

Offensivt och försiktigt

När vi nu i Katrineholms kommun beslutat om budgeten för nästa år, har vi gjort det i ett läge med många osäkra signaler. Det gäller både konjunkturutvecklingen och vilket stöd vi kan räkna med från staten framöver. De åtaganden som följer av den demografiska utvecklingen, exempelvis behov av nya äldreboenden och skolor, gör att kommunsektorn står inför en situation som vi aldrig har varit i tidigare. I det läget behövs ett rejält handtag från staten. För att klara finansieringen av välfärden, krävs både att vi är återhållsamma och håller i ekonomin, men också en statlig resursförstärkning.

I budgetarbetet hanterar vi även att kommunen har verksamheter som i dagsläget inte är i ekonomisk balans. Samtidigt som åtgärder pågår måste vi ta höjd i det budgeterade resultatet för att kunna möta ett fortsatt högt kostnadsläge inom främst socialnämnden. Vi gör också en bred satsning på att öka vägarna till egen försörjning genom att stötta fler katrineholmare att komma in på arbetsmarknaden.

Mycket går fantastiskt bra för Katrineholms kommun. Befolkningen växer, bostadsbyggandet utvecklas väldigt positivt och fler företag etablerar sig. Intresset är så stort att vi nu tar fram en ny markstrategi, både när det gäller användning av tillgängliga markresurser och för ytterligare markinköp. Det goda samarbetet med både näringslivet och föreningslivet är av största betydelse för kommunens utveckling.

Det känns också väldigt roligt att det nya moderna äldreboendet Dufvegården kommer att stå inflyttningsklart i slutet av nästa år. Då ges även möjligheter att modernisera och se över strukturen för övriga boendeplatser inom vård och omsorg. Snart kommer även de planerade nya skolorna börja byggas, samtidigt som det målmedvetna arbetet för ökad studiero och högre betyg i skolan fortsätter. Parallellt måste vi fokusera ännu mer på att behålla och locka kompetens till de kommunala verksamheterna.

Nästa år kommer också de avslutande delarna på plats i den stora infrastrukturomvandlingen av centrala Katrineholm. Stadsgatan som ersätter den tidigare genomfarten färdigställs fram till Vasabron och det nya parkeringshuset på Norr invigs. Dessutom ersätter vi gamla Scaniakorset vid utfarten mot Vingåker med en ny cirkulationsplats.

Sammantaget innebär det läge som vi befinner oss i att den politiska majoritetens budget för nästa år är både offensiv och försiktig. Det handlar om att ta ansvar för helheten och skapa förutsättningar för en stabil ekonomi framåt. Samtidigt fortsätter vi att prioritera satsningar som är viktiga för kommunens långsiktiga utveckling.

Ovanstående har jag skrivit tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Christer Sundqvist (M)

Tydligt och starkt ledarskap

Det närmar sig julhelg. Ännu ett år kan snart läggas till handlingarna. Det har varit ett intensivt 2019. I Katrineholm innebar valresultatet förra hösten att vi kunde fortsätta vårt stabila styre. Vi har en fast och tydlig linje och beredskap att möta nya utmaningar.
I Katrineholm ska vi nu fortsätta att stärka vår attraktionskraft. Vi ska växa med fler jobb och nya företag, invånare och bostäder. Det är så vi bäst stärker vår förmåga att klara investeringarna i vår gemensamma välfärd, i äldreomsorg och i skola. I Katrineholm ska barn och ungdomar ha en bra skola, i aktiv ålder ska man ha arbete och som äldre en trygg omsorg.

Just detta arbete fortsätter vi nu med full kraft. Företagsklimatet är gott och nya etableringar på ingång. Bostadsbyggandet fortsätter i stadig takt. Investeringarna i nya skolor, förskolor och ett nytt äldreboende innebär viktiga jobb och tillväxt i näringslivet. Arbetslösheten fortsätter att pressas tillbaka i Katrineholm. Det är viktigt när vi nu ser att konjunkturen i vår omvärld mattas av. Med ordning och reda i ekonomin har vi dessutom möjligheter att agera om något oförutsett skulle inträffa.

Sedan valet har vi påbörjat en förstärkning av vårt arbete med säkerhet och trygghet. Vi ska jobba mer strukturerat och tillsammans med alla viktiga aktörer. Fler kameror och bättre belysning på flera platser innebär mindre skadegörelse och busliv. Regeringens satsning på fler poliser gör att också Katrineholm får nya polisaspiranter lokaliserade här. Tillsammans med socialtjänst, missbruksvård och förebyggande insatser kan vi säkra en tryggare kommun.

Avslutningsvis vill jag önska dig och dina nära en God Jul och ett Gott Nytt År.