Katrineholm lyfter-del 1

Hur gick det 2013?

KatrineholmareVår vision för Katrineholm är Läge för Liv & Lust. Visionen är långsiktig (den är satt fram till 2025) men den är i högsta grad också levande i det arbete som pågår i kommunen här och nu. Visionen har varit en ledstjärna i det förslag till ny översiktsplan för staden Katrineholm som togs fram under våren.

Under 2013 har vi börjat se effekterna av satsningarna på Katrineholms logistikcentrum som är en del i att ta tillvara och vidareutveckla Katrineholms geografiskt goda läge. Katrineholm har blivit ett regionalt handelscentrum och utvecklingen på Lövåsens handelsområde är enastående. Vi fortsätter också att utveckla handeln i centrum. Det här är mycket positivt för kommunen eftersom det leder till fler jobb. Dessutom har vi fattat beslut om Stortorgets framtida utformning.

Allt fler väljer att bli katrineholmare – vi har haft en stark befolkningstillväxt under 2013.

Den omfattande ombyggnationen av Lövåsgårdens äldreboende har färdigställts för att ge våra allra äldsta invånare bra möjligheter till ett gott liv.

Vi har byggt ut förskolan och satsat på att förbättra utemiljöerna kring förskolor och skolor med ny lekutrustning. Vårt nya kulturhus för ungdomar i de gamla lokstallarna har blivit en fantastisk mötesplats.

Sportcentrum, som drar mängder av besökare från hela landet, har fortsatt att utvecklas.

Sommaren var fylld av många evenemang och aktiviteter.

Kungaparets besök i början av september blev en folkfest som många kommer minnas.

Sammantaget tycker jag att vi levde upp till visionen om Läge för Liv & Lust under 2013, även om vi så klart också har många och viktiga utmaningar att jobba vidare med i kommunen under 2014.