Välskött ekonomi garanterar välfärden

Foto: Josefine Karlsson

Foto: Josefine Karlsson

Efter valet 2010 beslutade vi socialdemokrater och moderater i Katrineholm något oväntat för alla- att samarbeta för Katrineholms bästa.

Nu börjar mandatperioden att lida mot sitt slut och jag kan bara konstatera att det gått mycket bättre än de flesta nog förväntade sig. Dessutom har vi haft väldigt roligt ihop trots svåra avväganden. Vi har gemensamt beslutat om Vision 2025, kommunplan för 4 år, 4 budgetar och 4 bokslut. Hur Katrineholm ska styras de kommande 4 åren får vi snart klart för oss när vi röstat den 14 september.

Här kan du läsa förordet till Katrineholms kommuns Årsredovisning 2013 som jag och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström skrivit.

Välskött ekonomi garanterar välfärden

För nionde året i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Balanskravsresultatet för 2013 uppgår till 39,1 miljoner kr. Vidare har kommunen under året kunnat lösa in alla sina lån och är nu en av ett fåtal helt skuldfria kommuner i Sverige. Vi har också löst in pensionsåtaganden för 400 miljoner kr, något som är mycket positivt för kommunens långsiktiga ekonomi. Redovisningsmässigt får det en engångseffekt att årets resultat blir -389 miljoner kr. Balanskravsresultatet är dock positivt eftersom pensionsinlösen utgör en så kallad jämförelsestörande post. När konjunkturen nu vänder uppåt har vi inga svarta hål att behöva lägga pengar i. Nya resurser kan gå direkt till förskolan, skolan och äldreomsorgen. En välskött ekonomi är en förutsättning för att kunna göra satsningar som utvecklar välfärden.

Katrineholm har således ett fantastiskt läge, på många sätt. Under de senaste årens lågkonjunktur har vi lagt grunden för att som kommun få full utdelning i kommande högkonjunktur. Vi har gjort stora investeringar som gör att vi nu har etableringsmark för nya företag och nya jobb. Vårt kommunala bostadsföretag KFAB går igång och bygger bostäder för att attrahera nya invånare. Handeln växer som aldrig förr och vi arbetar hårt med att förbättra kommunikationerna. En ny översiktsplan håller på att tas fram som visar vägen för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun. Vi har också haft en stark befolkningstillväxt under 2013. Allt detta stärker ytterligare Katrineholms goda läge.

Den här utvecklingen är helt avgörande för att vi ska kunna komma tillrätta med arbetslösheten. Tillväxt gör att fler katrineholmare får jobb och att färre familjer behöver försörjningsstöd. Under 2013 har kommunen också ökat möjligheterna för att fler kvinnor och män ska få in en fot på arbetsmarknaden genom våra arbetsmarknads- och utbildningssatsningar. Att få ett arbete påverkar inte bara föräldrarna utan också barnen. Insatserna fortsätter under 2014 och är en viktig del i kommunens folkhälsoarbete.

Men 2013 har också varit ett år präglat av liv och lust. Vårt nya kulturhus för ungdomar i de gamla lokstallarna har blivit en fantastisk mötesplats som kommer växa ytterligare när skateparken invigs. Sportcentrum, som drar mängder av besökare från hela landet, har också fortsatt att utvecklas. Den varma sommaren var fylld av evenemang och aktiviteter. Även kungaparets besök i början av september blev en folkfest som många kommer minnas.

I augusti nyinvigdes Lövåsgården efter omfattande investeringar. Lövåsgården är nu totalrenoverad; ett funktionellt äldreboende som skapar förutsättningar för våra äldsta invånare att leva ett aktivt och självständigt liv. Under året har vi också öppnat en ny förskola, Guldregnet på Västangården, och satsat på att förbättra utemiljöerna kring förskolor och skolor med ny lekutrustning. Utbyggnaden av förskolan fortsätter i ännu högre takt under 2014 och 2015.

Under 2013 drog vi igång ett utvecklingsprojekt-Klimatsmart mat-för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minska matsvinnet och laga mer mat från grunden i alla de kommunala köken inom förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi tog även beslut om en annan viktig miljösatsning-insamling av matavfall-som införs under 2015. Hushållen kommer sortera sitt matavfall i särskilda plastpåsar så att det kan tas om hand för att bli biogas och biogödsel. Under året som gått har också kommunens satsningar på energieffektivisering och solenergi fortsatt, liksom arbetet för att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag.

En välskött ekonomi är förutsättningen för välfärdssatsningar både idag och för framtiden och därmed också för visionen Katrineholm-Läge för liv och lust.

Katrineholm redo för högkonjunkturen

CC By Vietfuji.techfocus

CC By Vietfuji.techfocus

För nionde året i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Det här året med 39,1 miljoner. Sammantaget under de senaste 9 åren redovisar vi 200,4 miljoner i resultat.

Under 2013 har vi också löst in pensionsåtaganden för 400 miljoner kronor, vilket är mycket positivt för kommunens långsiktiga ekonomi. Dessutom är vi nu en av ett fåtal kommuner i Sverige som är helt skuldfria. Med tanke på flera års lågkonjunktur bedöms detta som mycket starkt.

När konjunkturen nu vänder uppåt har vi inga svarta hål att behöva lägga pengar i, utan nya resurser kan placeras direkt i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Det som är mest aktuellt i dag är att snabbt fortsätta bygga nya förskoleavdelningar.

Vi har i lågkonjunkturen gjort stora investeringar som gör att vi nu har etableringsmark för nya företag och nya jobb. Vi bygger bostäder för att attrahera nya invånare och vi ökar invånarantalet igen. Handeln växer som aldrig förr och vi arbetar hårt med att förbättra kommunikationerna.

Allt detta är grunden till att vi kan fortsätta utveckla välfärden i vår kommun.

Jag lovar att göra allt som står i min makt för att betvinga arbetslösheten som är alldeles för hög i vår kommun, vilken den även är i övriga Sverige.

Katrineholms läge är fantastiskt och under lågkonjunkturen har vi gjort exakt det man ska göra för att som kommun få full utdelning i kommande högkonjunktur. Vi har till och med aktiverat vårt kommunala bostadsföretag KFAB, som nu går igång och bygger 100 lägenheter.

Utan en välskött ekonomi kan vi inte garantera välfärden för de som behöver den mest i Katrineholm nämligen våra barn, gamla, funktionsnedsatta, sjuka och arbetslösa.

Avslutningsvis så känner jag mig otroligt positiv, offensiv och inspirerad att arbeta vidare med Katrineholms fortsatta utveckling.