Nio vänsterargument för att stoppa tiggeriet

I december 2013 tog jag ställning mot tiggeriet på min blogg. Länk till blogginlägget

Det blev ett otroligt liv i media och på sociala medier. Rasistkortet drogs direkt från framförallt vänsterdebattörer men också från andra. Jag är i dag stärkt i min uppfattning. Nedan följer ”Nio vänsterargument för att stoppa tiggeriet” som är hämtat från ett debattinlägg av Daniel Färm som är chef för S-tankesmedjan Tiden som drivs av Socialdemokraterna, LO och ABF.

 • ”Den som är satt i tiggeri är inte fri. Frihet bygger på värdighet. Och få ser fortlöpande tiggeri som värdigt. Vårt samhälles svar på den frihetslängtan som fattiga och diskriminerade människor från Rumänien och Bulgarien bär på kan knappast vara att hänvisa dem till att tigga.
 • Arbete & självständighet – inte välgörenhet. Det finns likheter mellan det kontinuerliga tiggeriets logik och ett borgerligt välgörenhetsperspektiv: fattiga människor utlämnas till någon annans välvilja. Arbetarrörelsens svar har alltid varit självständig försörjning.
 • Tiggeri – ett uttryck för över- och underordning. Fortlöpande tiggeri skapar ett extremt ojämlikt beroendeförhållande som bidrar till en allvarlig social stratifiering. Det riskerar att normalisera ojämlikheten. Att gå från ett stigmatiserande synsätt till ett mer jämlikt, som ser alla människors värde och inneboende kraft, är därför en tydlig vänsterlinje.
 • Ett medmänskligt och solidariskt stopp – inte främlingsfientligt. Att stoppa återkommande tiggeri syftar utifrån ett vänsterperspektiv till att stärka respekten för människovärdet. När främlingsfientliga spottar på människor som tigger ställer sig progressiva upp till deras försvar – och hjälper dem att resa sig upp ur förnedring.
 • Lösa problem – inte bara symptom. Enbart ett förbud löser inte problemen. Ett stopp förutsätter därför ökade insatser för värdig försörjning. Det lär bli svårt. Fattigdomen bland dessa grupper är djup och diskrimineringen allvarlig i länder som Rumänien och Bulgarien. Men arbetarrörelsens pionjärer hade aldrig uppgivet suckat ”det går inte att lagstifta bort fattigdomen” eller förordat allmosor. Orättvisor bekämpas genom bildning, politiska reformer och organisering.
 • Tiggeri är inte lösningen på fattigdomen i världen. Det är principiellt orimligt att acceptera att vissa fattiga människor från andra länder får komma hit för att försörja sig genom tiggeri, medan andra inte får det. Lösningen är istället att bidra till framtidshopp i hemländerna – trots att det på kort sikt innebär något sämre förutsättningar för den enskilde innan hen kan få en långsiktigt hållbar och värdig försörjning.
 • Tiggeriet undergräver tilltron till den fria rörligheten inom EU. Den fria rörligheten inom EU skapades inte för möjliggöra försörjning via tiggeri – utan för att underlätta arbete, studier och sociala kontakter – i andra medlemsstater. För denna grundläggande rättighet inom EU inte ska ifrågasättas (ytterligare) behöver även Sverige se till att den utnyttjas så som den var tänkt.
 • Hemländerna bär huvudansvaret. Sverige och övriga EU har gjort mycket för att få till mer hållbara lösningar för människor från Rumänien och Bulgarien som kommer hit för att tigga långvarigt – men uppenbarligen inte tillräckligt. Att alla lösningar inte är på plats är dock inte i sig ett argument för att acceptera att dagens situation får fortgå. Ett stopp för tiggeriet här skulle i kombination med mer aktiva insatser från EU öka trycket på dessa länder att ta ansvar för sina medborgare.
 • Tiggeri innebär utsatthet och utnyttjande. En del av de EU-migranter som kommer hit för att tigga utnyttjas av kriminella som har skott sig själva på andras misär. Att prostitution, kriminalitet, utpressning och slavliknande förhållanden förekommer i anslutning till tiggeriet är helt oacceptabelt, och accentuerar behovet av att stoppa det.”

Länk till debattinlägg på SVT

 

4 reaktion på “Nio vänsterargument för att stoppa tiggeriet

  • Bulgarien och Rumänien måste av EU få klart för sig att man inte kan exportera sina fattiga medborgare till Sverige. Man behöver få klart för sig att för att vara med i EU så ska man ta hand om sin befolkning. Inte bara sköta ekonomin. För att det också ska fungera praktiskt måste alla bakdörrar stängas.
   Sedan är jag fullständigt klar över vilken utsatt situation dessa fattiga människor befinner sig i.
   Trots detta så ju fortare vi får ett beslut om förbud mot tiggeri ju bättre är det.

   • Förbud skyddar inte tiggarna och sätter inte fart på någon process. Det enda ett förbud medför är att vi i Sverige slipper se tiggarna och att dessa får söka sig nya sätt att försörja sig och de sina på. Om vi på goda grunder antar att tiggeri är den sista lagliga möjligheten att få in pengar på, så kan ju var och en själv räkna ut vad nästa steg blir för dessa EU-migranter. De kommer att bli än mer utsatta och prostitution, smuggling, trafficking, slavlönejobb och liknande blir deras lott i livet. Du behöver inte läsa så värst mycket om historia innan du hittar hur verkningslösa liknande beslut har varit när det gäller att förbättra utsattas situation. Vad gäller EU så är det ju frågan om en union där medlemmarna har gemensamt ansvar för medborgarna i unionen. Att peka med hela armen leder ingenvart om man samtidigt inte har något förslag till lösning från EU-ledningen. Samma politiska ledning ville för allt i världen ha med dessa länder i unionen men föredrog sen att behandla dessa som den korkade kusinen från landet. Till syvende og sidst är det en fråga om människosyn. Jag tycker att det är varje människas förbannade plikt att efter förmåga hjälpa utsatta. Det är dessutom en mänsklig rättighet att försöka försörja sig och sin familj även om den sista utvägen är att tigga. Förneka inte utsatta människor den möjligheten, utan kom med mer konstruktiva förslag än förbud i så fall. Jag har större förtroende för de inom Stadsmissionen – de som dagligen jobbar med utsatta människor – när de lägger förslag, än när en i grunden verklighetsfrämmande högt betald chef för en politisk tankesmedja framför en i grunden konservativ och nationalistisk människosyn som han med stor ansträngning försöker klä som ”vänsterargument”. Det faktiska vänsterargumentet om internationell solidaritet har han i sin iver att få en klapp på huvudet av husse, med största säkerhet begravt i papperskorgen. Det är förbannat sorgligt och får mig att sakna Hans Roslings sätt att förklara världen ännu mer än vanligt…

    • Det är bara att konstatera att vi tycker helt olika. Jag är helt övertygad om och hoppas också att vi förbjuder tiggeri i Sverige så fort som möjligt.

Kommentarer inaktiverade.