För stora barngrupper

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Hanna Maxstad

Jag håller med er som tycker att det är för många barn i vissa barngrupper i Katrineholms förskolor. Det gäller också för Sverige i övrigt och att det är så gör det inte lättare här. Detta måste vi göra något åt! Under 2014 startar vi i Katrineholm 5 nya avdelningar och 4 nya avdelningar under 2015, vilket är en satsning på 20 miljoner kronor. Men det räcker inte. Vi måste ganska snabbt få fram 6 avdelningar till och det innebär ytterligare en satsning på 15 miljoner kronor.

Vi fortsätter att öka personaltätheten. I år har vi tillfört 7 miljoner kronor för detta. Nästa år ökar elevpengen till förskolan med cirka 5.000 kronor per barn.

Det har kommit väldigt många barn till oss i Katrineholm under de senaste åren. Det är roligt men inte så lätt att lösa praktiskt.
Vi kommer nu successivt att erbjuda barnen och er en bättre arbetsmiljö.

Jag har också en förhoppning att vi får en socialdemokratiskt ledd regering som är beredd att öka statsbidragen till kommunerna, vilket (S) nu lovar. Så att vi i stället för skattesänkningar får ut ordentligt med pengar till kommunerna som gynnar våra barn, gamla och sjuka.

Avslutningsvis till ett för många kanske kontroversiellt löfte. Visar det sig att våra pengar inte räcker till för att klara av en bra omsorg om våra barn, gamla, sjuka och funktionsnedsatta lovar jag, om jag har kvar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande efter valet 2014, verka för att skatten kommer att höjas i Katrineholm.

Man måste kunna se sig själv i spegeln på morgonen.

8 reaktion på “För stora barngrupper

 1. Blir det för stora barngrupper, för många barn i skolorna i framtiden, beror det inte på att vi Katrineholmsbor har blivit så mycket mer fertila. Det har andra orsaker. Bra att veta att Du skall verka för en högre skatt för oss.efter valet. Då vet vi det. Till skillnad från då, den gången, Du inte skulle höja skatten och det var det första Du gjorde efter (s) vunnit det valet.

  • Ja jag var ny i uppdraget och hade inte hela bilden klar för mig. Jag blev tvungen att välja mellan de gamla eller min prestige att hålla på det jag sagt. Jag valde de gamla och vi kunde lägga in 20 miljoner i äldreomsorgen som gick på knäna. Jag ångrar mig inte en sekund. Jag har inte sagt att vi ska höja skatten, ekonomin ser rätt bra ut de närmsta åren. Men statsbidragen räknas inte upp vilket gör att de urholkas med de löneökningar mm som vi har i kommuner och landsting. Det finns mycket kritik mot regeringen om det inte minst från borgerliga kommunalråd. För mig kommer välfärden först och hotas den och allt annat är uttömt så återstår skattehöjning. Vilket jag hoppas vi slipper.

 2. All heder Göran H,Adele önskat att vi haft politiker av din kaliber i Karlskrona.

 3. Bra att elevpengen till förskolan höjs, men nu börjar det bli dags att få upp ögonen för det bortglömda året i förskoleklassen. Som förskollärare i f-klass känns det väldigt märkligt att barnen både året före och året efter genererar bra mycket mer pengar, än just när de är 6 år. Hur kommer detta sig? F-klassen är ju inte obligatorisk, men nästan alla 6-åringar deltar ju faktiskt i verksamheten ändå. Förhoppningsvis inser ni vilket viktigt år detta är för barnens fortsatta utveckling och ändrar om dessa märkliga beräkningsmodeller.

  • Tack för din kommentar på min blogg.
   Börjar mitt svar med lite statistiska jämförelser mellan Katrineholm och övriga landet.

   Katrineholm:
   57.100 kronor per elev. Riket: 49.700 kronor per elev.
   Katrineholm:
   12,5 elever per lärare. Riket: 15,6 elever per lärare.
   Högskoleutbildade lärare:
   Katrineholm: 96 %. Riket: 84,4 %.
   95% av 6-åringarna är inskrivna i förskoleklass, lika i Katrineholm och riket.

   Förskoleklass är en lika viktig verksamhet som förskolan och
   grundskolan. Nästan alla barn deltar i verksamheten som är en viktig
   förberedelse inför skolstart. I Katrineholm lägger vi betydligt mer pengar per
   elev i förskoleklass jämfört med de flesta andra kommuner. Vi har en hög
   personaltäthet och nästan alla som jobbar i verksamheten har en pedagogisk
   högskoleexamen. I förskolan, däremot, har vi en lägre personaltäthet än många
   andra kommuner vilket vi nu vill rätta till genom utbyggnad och mer personal.
   Att elevpengen till förskoleklass är lägre beror på att de yngsta barnen
   behöver fler vuxna som kan hjälpa till med till exempel matning och blöjbyte.
   1-åringar kräver oftare ett knä att sitta i eller en famn att tröstas i.
   Dessutom går 1-5 åringar längre dagar än 6-åringarna. Förskolan är öppen från
   tidig morgon till kvällen medan förskoleklass bedrivs under förmiddagen till
   strax efter lunch. Förskolan behöver personal under hela den öppna tiden.
   6-åringarna går hem när förskoleklassen slutar eller över till fritids som
   genererar en egen elevpeng. Att elevpengen i grundskolan är högre beror på att
   det är mer undervisningstid i olika ämnen i årskurs 1-6, vilket kräver fler
   lärare inom olika ämnesområden. I slutänden är det upp till rektor att
   organisera verksamheten efter områdets specifika behov.

 4. Det ”låter ” bra att katrineholm ska satsa på barn och på skolor men är det en verklighet som kommer bli sann?? Idag går min 4-åring på ett dagis som från början hade ca 16 st i gruppen och idag är de 24 st!! Dessa barn får trängas på samma yta och och lika många lärare som tidigare. Man ser personalen hur de får rådda runt för att det ska finnas plats för alla – för matstunden och för leken! Är det inte dags att samtidigt som ni ska bygga nytt även satsar på de befintliga lokalerna – lite upprustning kanske! De har inte möjlighet att köpa in nya saker då budgeten inte tillåter – vad ska alla barn leka med?? Sakerna slits och måste ersättas! Böckerna, spel och pussel håller inte i all framtid särskilt inte när 24 barn vill läsa i dem. Om ni nu ska ha så många barn i varje grupp så måste förskolorna också få pengar att köpa in nya saker med.
  Tänk dig Göran ett scenario där du och låt oss säga 10 av dina kollegor måste av platsbrist flytta in på ditt kontor – det blir säkerligen trångt och ganska högljudt. Sen får ni bara en skrivare och ett visst antal pennor och papper att dela på – inget nytt kan köpas in! Det finns bara 2 toaletter att dela på. Vid lunchen så finns det bara en matplats för 8 så det gäller att ni tränger ihop er. Det skulle nog inte någon vidare miljö för er eller hur? Men det är så våra barn – vår framtid- har det.. Jag tycker faktiskt att det är dags att göra något radikalt och förbättra miljön för våra barn och erbjuda dem pedagogiskt lärandematrieal och utrymme att leka på och få vara barn! Och sist men inte minst vara rädda om våra förskolelärare som arbetar otroligt hårt med att göra vardagen för våra barn dräglig! De är värda sin vikt i guld!!!
  Jag vet att det snart är valår och jag vill inte ha några tomma löften – jag vill se resultat – inte sen utan nu!!!

  • Förutom de nya förskoleavdelningarna som startar under våren höjer vi
   elevpengen till förskolan med drygt 5000 kr per barn. Dessa pengar kan användas
   till såväl personalförstärkningar som till lekmaterial och böcker. Ett nära
   samarbete finns mellan förskola/skola och biblioteksverksamheten för att öka
   läslusten hos barnen och i det arbetet ingår även att ge barnen tillgång till
   roliga och spännande böcker. I vår budget finns pengar avsatta för att löpande
   rusta upp förskolelokalerna. Exempelvis byggs entréerna om på flera förskolor för
   att få bättre plats för av- och påklädning. En stor satsning har även gjorts för
   att förbättra utemiljöerna och pengar finns avsatta för det även under nästa år.
   En annan satsning som vi gör i förskolan är kompetensutveckling för personalen
   inom Reggio Emilia som är ett pedagogiskt arbete som utgår från barnens behov
   och kreativa förmåga. Det var en trevlig artikel i KK i torsdags om det arbetet.
   Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla förskolan med fler avdelningar, mer
   personal, bättre lokaler och pedagogisk utveckling oavsett om det är valår
   eller inte!

Kommentarer inaktiverade.