Kan det hända i Katrineholm?

Med anledning av upploppen i Husby

Den här typen av kriminalitet som sätter sina medmänniskors liv och trygghet i fara måste sluta. Det är oacceptabelt och meningslöst att slå sönder bostadsområden, sätta igång bränder och kasta sten på polis och brandkår.

Det är viktigt att polisen närvarar både när det är lugnt och när det är oroligt, och de som ägnar sig åt den här typen av verksamhet ska tas om hand. Situationen måste samtidigt lugnas ner. Det är den primära verksamheten. Men det gäller att gå rätt tillväga så att situationen inte blir mera explosiv än den är.

Vi måste inrikta oss på insatser mot de personer som är drivande för att upploppen startar . Det kan handla om långsikt arbete, men även om kortare insatser. Ett exempel är att förbättra möjligheterna att göra LVU-omhändertaganden av ungdomar som är på väg in i kriminalitet. Tar man hand om ledarna försvinner ofta även svansen av anhängare.

Men grunden för det framtida arbetet måste ligga i att bekämpa de underliggande orsakerna, sämre resultat i skolan och bristen på arbete. Ansvaret för att diskussionen efter nattliga kravaller handlar om att hitta konkreta lösningar på verkliga problem vilar tungt på oss som arbetar politiskt – både nationellt och lokalt.

I Husby bor fler än 12 000 människor och för deras skull måste diskussionen nu handla om hur vi får ner ungdomsarbetslösheten, hjälper alla att klara skolan och ser till att det finns tillräckligt med bostäder och en trygg miljö.

Det finns flera områden i våra städer där de sociala klyftorna har ökat och där arbetslöshet och utanförskap allt mer blir det normala för en stor ungdomsgeneration. Med växande sociala klyftor växer också risken för att olika typer av oroligheter startar. Vi vet att sådana förhållanden även kan leda till ökad kriminalitet.

En undersökning som ungdomsstyrelsen gjorde för några år sedan visade att 38 procent av alla 20-25 åringar i Husby varken arbetar eller studerar. Några tunnelbanestationer bort är andelen 14 procent.

I skolorna kring Järvafältet där Husby ligger, lyckas bara drygt hälften nå grundskolans mål. Andelen i Stockholms innerstad är 90 procent.

Detta kan hända i Katrineholm, vi är en av de mest utsatta kommunerna i Sverige.

Allt vi nu gör i Katrineholm görs för att bli en tryggare kommun för alla. Upploppen i Husby förskräcker.

6 reaktion på “Kan det hända i Katrineholm?

  1. Bra skrivet Göran. Men glöm inte bort föräldrarna. Den frustration och aggression som nu visar sig hos ungdomarna kan även komma från deras föräldrar. Föräldrar som inte känner trygghet från myndigheter och det som ska vara samhällets stöttepelare. Föräldrar som inte vet hur de ska hantera sina egna och sina barns känslor för samhällets utveckling. Det finns inga ursäkter för de kriminella handlingar som nu försigår i Stockholm. Alla människor har, oftast, ett val och tyvärr väljer många fel när livet känns orättvist.

    I sökandet efter grunden till problemet måste vi lyfta blicken från skolresultaten och arbetslösheten hos ungdomarna en stund och även se föräldrarna. De behöver också utbildning, arbete och trygghet. Alla människor har behov av att känna sig stolta över sig själva. Att de får vara del i något större, samhället. Barn gör inte som föräldrarna säger. Barn gör som föräldrarna gör.

  2. Vad är det för förändringar i Lagen om vård av Unga; LVU som du tänker dig?

  3. Vad menas med att ”vi är en av de mest utsatta kommunerna i Sverige”? Kanske ett öppet svar på denna fråga kan ge en väg mot en lösning.

    • Vi har högre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige. Högre ungdomsarbetslöshet och högre arbetslöshet bland invandrare än genomsnittet i Sveriges kommuner. Historiskt hög utbetalning av försörjningsstöd samt många både vuxna och barn placerade. Vi är bland de kommuner som har mest barnfattigdom i Sverige enligt Rädda barnen. Men i den andra vågskålen händer det nu massor av positivt i Katrineholm. Det gäller nu bara att göra rätt saker och våga satsa och investera för framtiden.Katrineholms läge är fantastiskt.

Kommentarer inaktiverade.