Nu blir det andra bullar i Katrineholm

Bild14Katrineholms kommun kommer i bokslutet för 2013 redovisa ett positivt resultat för nionde året i rad. Kommunen har under 2013 också kunnat lösa in alla sina lån och är i dag en av ett fåtal helt skuldfria kommuner. En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna göra satsningar som utvecklar välfärden. I vår övergripande plan med budget för 2014-2016 har vi fokus på skola, mat och jobb.

Nio nya förskoleavdelningar kommer byggas på tre år, varav fem redan under våren 2014. Grundskolan ges ökade resurser både för att möta den väntade elevökningen och för att öka måluppfyllelsen.

Mat är viktigt, särskilt för barn och äldre. Det finns i dag ett stort intresse för mat; vad den innehåller, hur den tillagas, serveras och var den kommer ifrån. Därför gör vi en satsning på maten i de kommunala verksamheterna under 2014. Vi ökar andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minskar matsvinnet och kommer laga mer mat från grunden, bland annat baka vårt eget bröd.

Arbetslösheten är fortfarande hög och särskilt drabbade är ungdomarna. En kraftfull jobbsatsning görs därför under 2014. Projektet är en fortsättning och en utveckling av projekt Arbetslinjen som pågått sedan januari 2012 och som gett många katrineholmare chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

För att Katrineholm ska vara en attraktiv plats att leva, verka och bo på måste vi också fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och för nya etableringar. Det är också viktigt att vi kan erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Bostadsbyggande pågår i centrala Katrineholm och under 2014 räknar vi med att sätta igång ytterligare projekt.

Genom att Katrineholm växer förbättras kommunens ekonomi och vi gör därför ett tillägg till den befintliga budgeten för 2014 och tillför mer resurser till omsorgen av våra äldre och funktionsnedsatta.