Hylla lärarjobbet!

Studerande elever

Fotograf Johan Nygren

Ett av de viktigaste yrkena är lärarjobbet. Lärarnas kompetens och förmåga att fånga elevernas intresse för studieframgångar är avgörande för såväl den enskilde elevens framtidsutsikter och frihet att förverkliga sina drömmar som för Sverige och Katrineholms fortsatta samhällsbygge. Vi måste konkurrera med bra utbildade medborgare!

Därför blir jag upprörd när jag hör utbildningsminister Jan Björklund (FP) ständigt svartmåla den svenska skolan där lärare dagligen bedriver ett utvecklingsarbete för att ge alla elever goda förutsättningar att nå hög måluppfyllelse för vidare studier eller arbete.

De centrala lärarfacken beskriver ofta läraryrket som underbetalt, stressigt, de har för många arbetsuppgifter och för många elever att undervisa. Läraryrket har förändrats och kräver mer, precis som många andra yrken. Men om såväl utbildningsdepartement och de fackliga organisationerna ständigt påpekar att skolan är dålig och lärarjobbet är för tungt; vem vill då bli lärare?

Det är dags att börja prata väl om skolan och att läraryrket faktiskt är både viktigt och roligt! Annars riskerar vi att de som är kompetenta och passande för läraryrket gör andra yrkesval, vilket försämrar våra barn och ungdomars rätt till en stimulerande och kvalitativ utbildning.

I Katrineholm satsar vi på lärarna genom högre löner, bättre pedagogiska verktyg i form av datorer till alla lärare och bildningsnämnden kommer för att lyfta goda exempel på utvecklingsarbete dela ut kvalitetspris till arbetslag som bidrar till ökad måluppfyllelse. Vi behöver naturligtvis göra ännu mer i vår kommun för att vi ska kunna känna oss nöjda.

I Katrineholms kommunala skolor kan vi se att resultaten på nationella proven, både i årskurs 3 och 6, förbättrats i flera avseenden samtidigt som resultaten i landet fortsätter att sjunka. I Karineholm ser vi att det är lärarnas intensiva och medvetna arbete i klassrummen som ger resultat.

Både vi politiker på såväl kommunal som statlig nivå måste tillsammans med lärarfacken prata gott om skolan och om lärarna.

Här kommer mitt förslag-och alldeles gratis-till ny paroll för lärarfacken. Jan Björklund kanske också kan lära sig något av detta.

Klassrum

CC by Jose Kevo

Ny paroll:
Bli lärare – Sveriges viktigaste jobb. Vi behöver dig. Tillsammans ska vi höja nivån i den svenska skolan, höja våra löner och höja läraryrkets status.

 

3 reaktion på “Hylla lärarjobbet!

 1. Frågan här i Katrineholm är om skolan har nog med resurser i antal lärare, ekonomiska resurser och en policy hur man tar hand om invandrarbarnen i klasser, som har väldigt många med språksvårigheter? Hur skall man hålla kvaliteten i undervisningen, så att alla barn får bra kunskapsnivå eller höjer sina resultat? Både de svenska och invandrarbarnen. Man måste ägna mycket tid för att få de elever, som inte har svenskan som modersmål, att lära sig svenskan. Kunskapsnivån hos de,som kommer från andra länder kräver också speciella åtgärder och genomtänkta program. Annars förblir genomsnittliga nivån, alltså kunskapsnivån för alla eleverna på en för låg nivå. Det behövs många engagerade duktiga lärare för att klara av jobbet och de skall givetvis ges resurser att klara av sitt arbete och de ha bra betalt.

  • Tack för din kommentar och även de tidigare.
   Skolan i Katrineholm har förra året gjort den största omställningen någonsin. Där både lokaler och resurser har anpassats efter elevminskningen och friskolor.
   Nu satsar vi också (2013) mer resurser på de lägre åldrarna.
   Vi fördelar också om från de äldsta barnen till de yngsta.
   Mitt svar skulle kunna bli väldigt långt men jag avslutar med att konstatera att det viktigaste just nu är att de resurser vi har läggs på rätt ställe. Och där vi politiker vill att de ska vara.

Kommentarer inaktiverade.