Varför ett Logistikcentrum?

Varför inte? Tillväxt ger skatteintäkter som ger välfärd.

Satsningen på Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är långsiktig. 1 miljon kvadratmeter ligger nu färdiga för företagsetableringar och jobb. Jag skulle kalla det för tjänstefel av den kommunledning vi nu har i Katrineholm om vi inte skapat förutsättningar för fler jobb, fler bostäder och fler invånare.

Lastning vid Katrineholms Logistikcentrum

Fotograf Hanna Maxstad

Jag var med 2001 då vi förlorade cirka 2.000 arbetstillfällen i vår kommun. Vi hade inte någon som helst beredskap för nya jobb. Det är vår förbannade skyldighet som kommunledning att inte utsätta medborgare och kommun för detta igen. Vi måste satsa och få ett mer diversifierat arbetsliv i Katrineholm. Givetvis ska vi utnyttja framtidens transportmedel, järnvägen, som är det modernaste och mest miljövänliga som finns, trots att den funnits här sedan 1862.

Jag tror inte riktigt att vi Katrineholmare har förstått vilket fantastiskt läge vi har.
I Mälardalen i Stockholms närhet, Sveriges motor och som beräknas växa med en halv miljon människor bara inom några år. Detta måste vi utnyttja för Katrineholms utveckling, gör vi inte det precis nu är risken att vi i stället borrar ner kommunen i social misär, höga skatter, färre invånare och missnöjda företagare.

Den politiska majoriteten (S) och (M) viker inte en millimeter från att detta är det vi ska göra nu. Satsa och investera i lågkonjunkturen för att vara beredda att dra nytta av detta när högkonjunkturen kommer. Och vi kan göra detta med ordning och reda i ekonomin, utan lån.

För att lyckas med det vi vill – få tillväxt i Katrineholm – krävs kunskap, mod och uthållighet.

 

En reaktion på “Varför ett Logistikcentrum?

  1. Du har rätt. Katrineholm behöver satsningar som Logistikcentrum för att bereda för mer företagsetableringar, som ger jobb. Man kan inte bara gå och förfasa sig över att det inte står färdiga terminaler på de stora ytorna vid Logistikcentrum redan idag. Det är en lång startsträcka för projekt i den här storleksordningen. Nu har det dock kommit till nya avtal med Van Dieren och Göteborgs hamn med tullverksamhet 24 timmar om dygnet. Verksamhetens budget bör komma i balans ekonomiskt framåt hösten eller under nästa år i varje fall. Fler etablerigar är på gång. Något träföretag mm. Det ser bra ut trots den lågkonjunktur som råder för tillfället, vilket gör att de flesta entreprenörer är mycket försiktiga just nu och väntar på att ekonomierna förbättras. Det blir bättre konjunktur med tiden såsom det alltid blir. Kunskap-mod och uthållighet behövs. Det gäller även oppositionsrådet Eva Callhammar, som är så emot hela projektet.

Kommentarer inaktiverade.