Fram med civilkuraget!

Säkerhet och trygghet står högt på dagordningen både i Katrineholms kommun och i resten av landet. I budgeten för 2018 har den politiska majoriteten i Katrineholm gett ett uppdrag till samtliga nämnder att inom ramen för sina uppdrag verka för ökad säkerhet och trygghet. Uppdraget har högsta prioritet. Det handlar om att öka säkerheten och tryggheten både för invånare i allmänhet, för alla som tar del av kommunens verksamheter och för kommunens medarbetare.

Mitt budskap är glasklart: samtliga ledande politiker, chefer och medarbetare i Katrineholms kommun måste ta till sig uppdraget och arbeta för ökad säkerhet och trygghet. Det innebär bland annat en skyldighet att agera mot alla former av våld, trakasserier, hot och mobbning. Att ta tag i varje situation, att aldrig se mellan fingrarna, att konsekvent tillämpa de regler som finns och att polisanmäla. Vi måste vara tydliga med att vi bryr oss, i alla lägen, och vi måste agera. Oavsett om det handlar om elever i skolan, anhöriga till personer i omsorgen, klienter på socialförvaltningen, besökare i badhus och bibliotek eller kommunanställda.

Våldshandlingar och trakasserier får aldrig relativiseras, bortförklaras eller förminskas. Då riskerar vi att gradvis förflytta gränsen för vilka handlingar som anses acceptabla. Här är vi som politiska företrädare mycket tydliga – vi accepterar ingen kriminalitet i vår kommun!

I budgeten för 2018 höjer vi också ambitionen när det gäller kommunens förebyggande arbete. Vi förstärker belysningen, röjer bort buskar och skapar tryggare parker och utemiljöer. Trygghetsvandringar genomförs för att få underlag för förbättringar. Kameraövervakningen utökas i samarbete med de kommunala bolagen och näringslivet. Vi har också avsatt medel i budgeten för att vid behov tillsätta trygghets/säkerhetsvakter. Omfattande åtgärder görs också för att skapa tryggare trafikmiljöer, en nog så viktig trygghets- och säkerhetsfråga. Tillsammans med föreningslivet arbetar vi också med att öka möjligheterna till en trygg och meningsfull fritid för alla barn och unga i Katrineholms kommun. Och vi stöttar gärna ännu fler bra och trygghetsskapande initiativ från enskilda och föreningar.

Kommunen har ett mycket bra samarbete med polisen, som efter sina resurser gör ett utmärkt jobb i Katrineholm. När nu kommunen flyttar fram positionerna i arbetet för ökad trygghet och säkerhet gör vi det tillsammans med polisen, men också med föreningslivet, näringslivet och enskilda invånare. Vi kan alla påverka samhällsutvecklingen genom olika insatser och vi kan göra ännu mer tillsammans. Det handlar även om civilkurage – att vi katrineholmare tillsammans står upp för att de regler, både skrivna och oskrivna, som vi har i samhället om hur man beter sig mot varandra ska följas.

Även om risken att utsättas för ett brott är liten enligt Katrineholmspolisen, är det ett allvarligt samhällsproblem att fler känner sig otrygga. Våld och trakasserier drabbar inte bara dem som utsätts, det påverkar också den allmänna upplevelsen av trygghet. Otrygghet riskerar att inskränka både våra handlingar och hur vi ser på våra medmänniskor. Arbetet för ökad säkerhet och trygghet är därför viktigt också för att värna ett öppet och tolerant samhällsklimat. Jag vill att Katrineholm ska fortsätta vara en trygg plats där människor möter varandra med tillit och respekt. Därför måste vi med alla krafter motverka en samhällsutveckling där otryggheten breder ut sig!

Bara döda fiskar flyter med strömmen

CC-licens foto: xperia2day

CC-licens foto: xperia2day

Försvinn från Katrineholm var rubriken på en insändare och ett blogginlägg från mig efter att jag mött en äldre dam med rullator som berättade att hon blivit rånad på sin handväska av två fega yngre män.

Jag tror nog aldrig jag fått så mycket positiva reaktioner som efter det inlägget. Givetvis också en del negativt främst från dem som tycker jag ska vara politiskt korrekt som kommunstyrelsens ordförande.
Jag kan de politiska korrekta fraserna, att direkt börja prata om samhället eller hur svårt de här rånarna troligtvis har haft det när de växte upp. Det är alldeles riktigt, det måste vi arbeta med och se till att vi inte har ett samhälle som producerar olyckliga människor som gör andra illa.

De sakerna kan jag efter ett arbetsliv i 25 år med missbrukare, kriminella och prostituerade på behandlingshem och fängelse. Jag vet att människors dåliga beteende i själva verket är symtom på bakomliggande problem. Men det räcker inte, vi visar i dag för lite civilkurage, för få som bryr sig, för få som säger ifrån.
Vi politiker har ett stort ansvar att gå före och stå upp för vad vi tycker. Många politiker är för rädda att media ska kasta sig över dem, då är det bäst att bara huka i buskarna.

Men glöm inte – det är bara döda fiskar som flyter med strömmen.

På 70-talet handlade debatten mycket om straff eller behandling. Min slutsats blev både och, ta ansvar för vad du gjort oavsett bakomliggande problem. Du ska sen ha allt stöd som går att få för att fungera bra i samhället.

När jag i jobbet med missbrukare som försökte lägga av frågade hur det kom sig att det gick så här för dig blev svaret oftast, det var ingen som brydde sig varken hemma eller i skolan. Och är det ingen som bryr sig så söker man uppmärksamhet och det kan bli helt fel, då växer subkulturerna till sig.

Avslutningsvis – mer civilkurage åt folket och politiker som vågar gå före.