Äldreomsorg i toppklass

Foto: Hanna Maxstad
Foto: Hanna Maxstad

Jag har efter att vår budget presenterats fått en del frågor om vi nu bara satsar på förskola och skola och inte på äldre- och handikappomsorgen. Svaret är att vi satsar stort även på äldre och handikappade.

Det senaste året har vi gjort en av våra största investeringar någonsin då vi byggt om och byggt till Lövåsgårdens äldreboende till  en toppmodern anläggning för 130 miljoner kronor.

Nästa år bygger vi för handikappomsorgens del ett nytt boende för 9,3 miljoner kronor.

Vi bygger balkonger på Panterns demensboende för 1 miljon kronor, så de gamla kan få sitta ute i friska luften.

Dessutom kommer 2 nya aktivitetsparker för våra äldre, likt den vid Furuliden, att iordningsställas. En i Stadsparken och en vid Strandgården, till en kostnad av 1 miljon kronor.

Vi ska laga mat från grunden och baka eget bröd till gamla och barn. Nästa års satsning blir 4 miljoner kronor.

Vi genomför dessutom ett pilotprojekt för personalen på Lövåsgården med möjlighet att gå från deltid till heltid eller den tid man önskar arbeta. Satsningen är 3 miljoner kronor.

Under nästa mandatperiod måste byggstart ske av ett nytt stort äldreboende för cirka 200 miljoner kronor. Där ska naturligtvis också personal anställas.

Vi har en äldre- och handikappomsorg som står sig mycket bra i förhållande till andra kommuner både vad gäller kvalitet och hur ekonomin sköts. Vi får bra betyg av boende och anhöriga.

Jag blir varm i hjärtat när jag ser hur väl omhändertagna våra äldre blir i Katrineholm.

Personalen inom äldre- och handikappomsorgen gör ett kanonjobb, trots ibland både tuffa och slitsamma dagar.
Förhoppningsvis kan vi även utöka befintlig personal något framöver.

Vi har stora utmaningar i framtidens äldreomsorg så det gäller för oss att göra rätt nu så det blir bra i även i framtiden.