Till Regeringen från en bypolitiker

 1. Föreslå medlemskap i NATO.
 2. Utred möjligheten att lämna Schengensamarbetet. Folkomrösta om utträde ur EU om England lämnar unionen. (EU var inget att hålla i handen när det brann till och kommer troligtvis inte att vara det framöver heller.)
 3. Föreslå införande av en modern, jämställd värnplikt.
 4. Rusta Västra och Södra stambanorna innan miljarderna rinner iväg till Ostlänken(vår tids Göta kanal, omodern innan den börjar byggas).
 5. Besluta om hissbidrag till fastighetsägare så fler lägenheter kan bli tillgängliga.
 6. Ta bort rotbidraget och satsa pengarna på bostadsförsörjning. (Bidraget kan införas igen när marknaden inte är överhettad.)
 7. Dra tillbaka förslaget om fria sprutor till narkotikamissbrukare. (Ta i stället ledningen med en ny frisk narkomanvårdsdebatt och satsa på professionell behandling och stöd för utslussning i samhället.)
 8. Starta en kommunreform och gör kommuner bärkraftiga genom sammanslagningar.
 9. Lägg ut fler statliga myndigheter i landet, allt behöver inte ligga i Stockholm.
 10. Sluta öronmärka pengar till skola, vård och omsorg, skicka ut pengarna till kommunerna och låt kommun och landstingspolitiker ta sitt ansvar. Vi klarar det utmärkt.
 11. Följ Tysklands exempel och utred om asylsökande och andra som vistas tillfälligt i landet ska utvisas vid viss brottslig verksamhet.
 12. Slopa eller arbeta om den så kallade EBO lagen som ger flyktingar rätt att bosätta sig var man vill i landet.
 13. Fortsätt på den inslagna vägen med att satsa mer pengar till kommuner och landsting så vi kan stödja de som behöver oss allra mest, våra gamla, våra barn, våra sjuka, våra funktionsnedsatta och våra arbetslösa.

Avslutningsvis, så skulle jag kunna ge fler förslag som troligtvis skulle röra om i den politiska grytan men jag nöjer mig för närvarande med de jag nämnt här. Alltså full fart framåt med en frisk och öppen politisk debatt. Nu vill medborgarna veta vad vi politiker vill och vart vi är på väg i kommuner, landsting och landet som helhet. Nu ska vi visa dem det med mod, kompetens, uthållighet och glädje. 2016 blir ett år med stor press och förväntan på ett tydligt ledarskap i politiken.