Stoppa dårskapen!

Sent ska syndaren vakna. Ja, något bättre kan jag inte säga om EU:s stats- och regeringschefer. Nu är det så dags att börja röra på sig när flyktingkatastrofen slår alla rekord, 60 miljoner på flykt en del i sina hemländer andra runt om i världen. Man kan ju fråga sig vad har vi EU till? Är det att bestämma formen på gurkor för transporter eller är det för att gemensamt lösa våra viktiga frågor? Exempelvis hur fördelar vi mellan våra länder flyktingströmmar när de kommer? För de kommer att fortsätta komma i många år framöver och av olika anledningar. Vi kan faktiskt ställa högre krav på de här ledarna än att de nu i panik ska hitta olika mer eller mindre bra adhocklösningar på något man kunnat förbereda betydligt tidigare och bättre. Och i Sverige kan inte ens våra partiledare föra en vettig diskussion med varandra över blockgränsen-Skämmigt!

Just nu lägger vi naturligtvis kraft på att försöka göra det bästa av den fruktansvärda situation som råder och hjälpa så många som möjligt. Vi har i Katrineholm tagit/tar vårt ansvar för flyktmottagande och nu är det dags för andra kommuner att träda fram. Sverige har tagit/tar sitt ansvar nu är det dags för andra länder att ta sitt. Det är ju också så att flyktingar är ett symtom på den verkliga orsaken nämligen det som händer i deras hemländer. Men jag undrar var är de som ska få slut på eländet var är EU- ledarna var är FN vad gör världspolisen USA? Gå in i de här länderna och få stopp på vansinnet som bara fortgår. Nu krävs militär samling och givetvis kraftfull diplomati för att exempelvis även få Ryssland på rätt spår.

Jag kräver handlingskraft! Ja, jag är en liten bypolitiker i Katrineholm och Sverige men jag är engagerad och jag har långt tidigare förutspått utvecklingen i Sverige och EU:s övriga länder om man inte har bättre beredskap och samarbete i flyktingfrågor. Nu är det dags att ni ledare i EU och resten av världen gör något som ni faktiskt kan bli historiska för.
Få slut på människoslakt och dårskap i de här länderna och låt barn och vuxna leva i fred och trygghet med framtidstro i sina hemländer!

Det kom ett brev…

Brev GD-20150901

TILL GÖRAN DAHLSTRÖM

JAG ÄR INTE ”SOSSE” MEN JAG KÄNNER ETT BEHOV AV ATT TACKA DEJ FÖR DIN FRAMSYNTHET NÄR DET GÄLLER VÅR KOMMUN.
TROTS ALLT SPOTT O SPE SOM DU FÅR UTSTÅ SÅ HAR DU ÄNDÅ FÖRMÅGAN ATT SE LITE LÄNGRE ÄN NÄSAN RÄCKER.
LOGISTIKCENTRUM-BOSTADSBYGGANDE OCH K-HOLM SOM EN BRA PENDELORT. OMTANKE OM OSS ÄLDRE OCH MYCKET ANNAT SOM DU KÄMPAR FÖR.
JAG KAN BARA ÖNSKA DEJ LYCKA TILL – OCH VEM VET VAR MIN RÖST HAMNAR NÄSTA GÅNG DET ÄR DAGS FÖR VAL.

HÄLSNINGAR FRÅN EN GAMMAL TANT SOM VARIT KATRINEHOLMARE I 65 ÅR/
E. KARLSSON