Gröna påsen till Katrineholm

Gronapasen_foto_Katrineholms_kommun

Foto: Katrineholms kommun

Nu är det dags att vi i Katrineholm tar hand om vårt matavfall. Det är en outnyttjad resurs som i stället kan bli biogas.

Vi har som målsättning i vår kommunala avfallsplan att minst 50% av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas tillvara senast år 2017.

Matavfallet ska sorteras i plastpåse med avvikande färg (optisk sortering). Detta innebär att påsarna läggs i samma kärl som det brännbara avfallet. Påsarna sorteras sedan ut maskinellt genom optisk avläsning. Jag har haft möjlighet att se detta vid ett studiebesök vid Tekniska Verken i Linköping för en tid sedan tillsammans med flera i kommunledningen.

Efter detta studiebesök på Tekniska Verken och en tidigare utredning gjord av Sörmland Vatten och Avfall AB föreslår nu Katrineholm Vatten och Avfall AB att kommunen inför optisk sortering av matavfall.

Vi kommer i kommunstyrelsen i Katrineholm att ta ställning till frågan i oktober och i kommunfullmäktige i november 2013.

Målsättningen är att Katrineholm, Flen och Vingåker fattar samma beslut i frågan och att du som bor i någon av dessa kommuner kommer att kunna börja med sortering av matavfall från och med år 2015.

Det här är ett stort och viktigt beslut för oss Katrineholmare och för miljön. Det är ett naturligt led i kommunens omställning till ett mer hållbart samhälle.