Offensivt välfärdsbygge

Göran Dahlström och Lars Härnström

Göran Dahlström(S) Lars Härnström(M) Foto: Marie Moqvist, Katrineholms kommun

Följande blogginlägg är också förord till Katrineholms kommuns budget 2016.

Det pågår en unik byggboom i Katrineholm. Totalt finns i dagsläget konkreta planer för närmare 700 nya bostäder. Översiktsplanearbetet ger förutsättningar för ännu fler, med sikte på befolkningsmålet 40 000 invånare 2030. Glädjande är också att det kommer in nya företag och jobb i kommunen. Samtidigt har vi inlett en historiskt sett mycket omfattande utbyggnad av välfärden. Under de närmaste åren kommer Katrineholms kommun att investera i bland annat ett antal nya förskolor, en ny skola, ett nytt äldreboende, två nya LSS-boenden, en ny brandstation, ett nytt parkeringsdäck vid järnvägen och en omfattande utbyggnad av bredband på landsbygden. Viktiga satsningar för framtiden som gör det ännu mer attraktivt att bo och verka i kommunen.

Sammantaget medför detta en viss växtvärk. Även om Katrineholms kommun står väl rustad genom att inte ha några lån kommer satsningarna innebära utmaningar både ekonomiskt och i verksamheterna. Men det är positiva utmaningar som visar att Katrineholm är inne i en gynnsam omvandling. Fler bostäder ger fler invånare, fler företag ger fler jobb och fler skattebetalare ger förutsättningar att trygga välfärden. Detta ger oss tillförsikt inför framtiden.

Samtidigt är detta en orolig tid. Det pågår en flyktingkatastrof i världen som kommer att få effekter även i Katrineholm. Hur och i vilken omfattning är fortfarande svårt att bedöma. Vi har också ett osäkert politiskt läge på riksplanet som gör det svårare att ha en långsiktighet i kommunens planering. Lokalt ser vi ett fortsatt högt tryck på socialnämndens verksamheter. Omfattande insatser görs för att bromsa och vända denna utveckling.

I dagarna har vi presenterat majoritetens gemensamma förslag till övergripande plan med budget för Katrineholms kommun. Vid sidan om projekteringar för utbyggnad av skola, äldreomsorg med mera kommer även en rad andra viktiga satsningar göras under nästa år. Bland annat inleds en omfattande IT-satsning inom skolan. Bildningsnämnden kommer också fortsatt att garanteras resurstillskott för ökat antal barn och elever. Även vård- och omsorgsnämnden ges en betydande resursförstärkning inför nästa år.

Genom en välskött ekonomi kombinerad med kraftfulla investeringar lägger vi grunden för trygghet och välfärd i det framtida Katrineholm. Fortsatt mod och uthållighet kommer vara nödvändigt.

Den gode den onde och den fule

good_bad_ugly1The Good the Bad and the Ugly är en gammal spagetti-western från 1966 med Clint Eastwood, Lee van Cleef och Eli Wallach i huvudrollerna.

Som politiker känner jag mig många gånger och i olika frågor som jag har alla tre rollerna. För i en fråga är jag för några god andra ond och en del tycker nog att jag till och med är ful. Det politiska uppdraget kräver beslutsfattande och alla tycker inte lika om allt.  Som väl är kan man alltid försöka byta ut de politiker man inte tycker fattat för mig rätta beslut i valet var fjärde år.

Jag är som kommunstyrelsens ordförande, vilket jag i februari varit i 10 år, tydlig och emellanåt övertydlig på gott och ont. Jag är av uppfattningen att medborgarna i Katrineholm klart och tydligt ska veta vad både jag och den politiska majoriteten tycker. Och veta att det vi säger och beslutar det genomför vi också om inget alldeles extra kommer emellan, exempelvis det ekonomiska läget.

” Clintan” hade det lättare, han bara spelade en av rollerna. Som politiker är det svårare,  du kan inte spela en roll, du måste alltid vara dig själv, populism och spelande avslöjas alltid. Även om alla inte tycker som jag i alla frågor får jag mycket positiv feed-back för att jag inte hymlar utan är klar och tydlig. Det tänker jag fortsätta vara.

I Katrineholm har vi många frågor som Katrineholmarna har olika uppfattningar om och i några frågor tycker vissa som jag och andra håller inte alls med. Men lik förbannat måste beslut fattas av den politiska majoriteten i stora och små frågor. För vissa är en del frågor små som för andra är stora.

Exempel på frågor är:

  • Flyktingar
  • Djulö skola
  • Budget 2016
  • Ragnars Gärde i Forssjö
  • Eriksbergsvägen med mera, med mera…  Stort som smått, högt och lågt.

Emellanåt får jag, i mitt politiska uppdrag mail, brev, kommentarer på blogginlägg och insändare. Här nedan publicerar jag ett mail jag fick häromdagen. Mailskribenten tycker nog att jag i den här frågan är den gode medan andra tycker jag är den onde och en del tycker alldeles säkert att jag är den fule.

”Äntligen en politiker med förnuftet i behåll. Det har jag väntat länge på och äntligen en som talar sanning om hur det står till i kommunerna där alla pengar förbrukas i allt snabbare takt och som vanligt verkar politikerna varken kan lyssna eller räkna. Jag hoppas att du orkar stå emot trycket från både partiet och medierna så får du säkert flera med dej på tåget. Helt klart verkar du vara den enda som ”lyssnar på rörelsen” och du har stort stöd för dina åsikter bland ”gräsrötterna”. Jag är från född S-märkt och hoppas kunna sluta mina dagar som det också!!!! Jag kanske ska bosätta mej i Katrineholms kommun till nästa val så jag kan rösta på dej.

Många  varma hälsningar från en gräsrot som tappat sina rötter.

Gunilla Lindholm Vingåker”

Otillräcklig uppgörelse

Uppgörelsen mellan de sex riksdagspartierna är bra men otillräcklig. Jag har länge krävt uppgörelser över blockgränsen i migrations- och integrationsfrågor. Att SD och V inte är med tycker jag inte gör något, de är extrema på var sin kant.

Jag tror tyvärr inte att uppgörelsen kommer att göra någon skillnad i sak. Men förhoppningsvis är det signalpolitik som ändå säger att vi nu i mottagandet inte skiljer oss så mycket från övriga länder i EU. Vilket kanske gör att en del som tänkt komma hit väljer ett annat land i stället och på så sätt lättar lite på trycket.

Det partierna borde gjort var att bestämma sig för att ta bort eller arbeta om den så kallade EBO-lagen. Som säger att du som invandrare/flykting har rätt att bosätta dig i vilken kommun du vill. Dessutom gjordes inte vad jag vet något jobb kring vad som skall hända om tillströmningen av flyktingar fortsätter i samma omfattning som nu, låt oss säga i tre månader till. Då kommer inte Sveriges kommuner att längre klara mottagandet. Då måste en mycket besvärligare uppgörelse mellan partierna komma till stånd nämligen att stoppa tillströmningen av flyktingar till Sverige. Vi får se hur det går. Många är fortfarande på flykt från krig och förföljelse. Och glöm inte bort att det är åtminstone två stora processer i det här, det ena är följderna av kriget i Syrien. Det andra handlar om ensamkommande barn/ungdomar som kommer att fortsätta öka även om det blir slut på kriget i Syrien. Då många kommer från Afganistan, Irak och Somalia förutom från Syrien. Det måste till ytterligare överenskommelser över blockgränserna det vet jag med all säkerhet. Sen måste givetvis idiotin med att bränna ner flyktingförläggningar få ett omedelbart stopp och polisen och kommunerna ges resurser för att kunna garatetera trygghet och säkerhet.

Korkad ledare…

Ledaren i Eskilstuna Kuriren den 13 oktober 2015 är nog bland det mest korkade jag läst. Det som står om mig som person skulle jag kunna kommentera men väljer att inte göra det här.
Men här kommer ett citat från ledaren:

”Och det borde inte vara tal om annat än att nyanlända ska stå längst fram i kön till kommunägda lägenheter”

Detta är naturligtvis helt felaktigt och dessutom kontraproduktivt. Flyktingarna ska stå i kö till lägenheter men inte före andra som stått där längre.

Är det något som skapar främlingsfientlighet är det just sådana uttalanden.

Läs gärna hela ledaren här

Jag har fått ett mail från Torshälla som jag också väljer att publicera här:

”Hej Göran!

Jag är varken socialdemokrat eller Katrineholmsbo men reagerade starkt på den enligt mig oförtjänta kritik du och din kommun får i Eskilstuna Kurirens ledare idag. Det är förmodligen tidningens Alex Voronov som skrivit den då han såvitt jag vet skriver de flesta ledarna och framför allt dom om immigration till vårt land.

Vi är ju många som följt din stads problem med ekonomin och vet hur det ligger till och att då rikta såna anklagelser mot dig och de ansvariga i er kommun trots allt det ni faktiskt har gjort och gör framstår som fullständigt ogenomtänkt.

Ifall du hade missat ledaren så vill jag att du läser den och funderar på ett svar till tidningen som jag anser passerat alla gränser.

Mvh,
Urban Wassjö i Torshälla”