Tillsammans för Liv och Lust

Föreningslivet i Katrineholm har alltid varit ett starkt fundament för vår kommun och för vår demokratiska och sociala utveckling. Inte minst idrotten har genom åren bidragit till Studsmatta2 att kommunens barn och ungdomar har fått ett första möte med föreningsliv och folkrörelser. Bandy, fotboll, volleyboll, ishockey, kanot, gymnastik, boxning med flera idrotter har under decennier samlat upp och tagit hand om ungdomar och tränat dem i att bli både bra idrottsutövare men att också bli bra medmänniskor och kamrater.

Att kommunens föreningar också får påfyllning av ledare och tränare är också viktigt och en borgen för att barn och ungdomar även fortsättningsvis får möjligheten att träna, tävla och träffas inom sina idrotter och aktiviteter. Men många föreningar och organisationer vittnar nu om hur det de senaste åren har blivit allt svårare att få tag i nya funktionärer, tränare och styrelsemedlemmar. Den allt mer upplevda tidspressen gör att många drar sig för att ställa upp i ideella sammanhang. Arbetsmarknadens allt hårdare krav och förändrade ekonomiska villkor inom många branscher gör att barnfamiljerna får kämpa hårdare för att få både ekonomin och vardagen att gå ihop.

Som politiker och sprungen ur idrottsrörelsen vill jag därför rikta ett stort tack till alla er som ändå kämpar vidare inom föreningslivet i Katrineholms kommun. Ni är, tack och lov, fortfarande många som lägger en massa tid på att barn, ungdomar och vuxna ska få chansen att utöva sina fritidsaktiviteter. Ni är tränare, styrelseledamöter, korvgrillare, kaffe- och lottförsäljare, ni klipper fotbollsplaner, tvättar svettiga innebandytröjor, skjutsar till en kvällsmatch i Trosa, röjer sly vid ett elljusspår, fryser och hoppas på vinst vid en bandyplan i Karlstad. Ni är hjältarna bakom små och stora bragder i många fall och ni behövs allt mer och blir allt viktigare för att våra barn och ungdomar även fortsättningsvis ska få chansen att utöva sin favoritsyssla. Samtidigt blir alla ni också förebilder för att visa för kommande generationer att man med gemenskap, solidaritet och omtanke kan fortsätta att utveckla Katrineholm till ett fortsatt bra Läge för Liv och Lust.

Det här inlägget kan du också läsa i Värmbols FC:s fotbollstidning.