Nej till fria sprutor

Debatten om huruvida införandet av sprututbyte är motiverat eller inte, har pågått under många års tid. Också om sprututbytet förebygger spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk, eller inte. Olika studier visar olika resultat och olika organisationer tar olika ställningstaganden i frågan. Idag finns sprututbytesprogram i Malmö, Lund och Stockholm. Nu vill Landstinget Sörmland införa det i vårt län.

Jag har tidigare i mitt liv arbetat med narkotikamissbrukare i 25 år och har alltid varit motståndare till både fria sprutor och utdelning av Metadon och Subutex. Jag ställer mig helt bakom det Sven Britton, professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet sagt genom åren. ”Att det är ologiskt att ge hjälpmedel för något som är förbjudet enligt lag. Och att hiv är allvarligt, men för samhället och individen utgör missbruket den största faran, inte hiv-infektionen.”

Med den livserfarenhet och yrkeserfarenhet jag har efter 25 års arbete med och tillsammans med missbrukare som också i en del fall varit hiv-positiva känner jag mig väldigt trygg i mitt ställningstagande.

Jag kan också här klargöra att Katrineholms kommun kommer inte att delta i något sprututbytesprogram, vilket vi också klargjorde när landstinget 2012 senast aktualiserade frågan.