Sagt och Gjort-Nu summerar vi

GD_HÄJag och Lars Härnström har tillsammans skrivit nedanstående debattartikel som publicerades i Katrineholms Kuriren den 30 maj.

Vi markerar nu att våra två partier Socialdemokraterna och Moderaterna går ifrån att under den här mandatperioden varit sambo till att nu bli särbo med gemensamt barn. Nu går vi in i valrörelsen och hur den politiska majoriteten i Katrineholm ser ut efter valet vet ingen idag.

”Efter valet 2010 inleddes ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Katrineholms kommun. Samarbetet, som innebar att kommunen fick en ny politisk majoritet, tog sin utgångspunkt i valresultatet och kravet på ansvarstagande för Katrineholms utveckling. Under hela mandatperioden har våra partier haft en samsyn kring vikten av tillväxt för att kunna utveckla välfärden. Samarbetet har inte byggt på politisk kohandel utan på ömsesidig respekt för Katrineholms bästa.

Efter valet arbetade vi tillsammans fram en långsiktig vision för Katrineholms kommun – Läge för Liv & Lust. Vi enades också kring en kommunplan med våra mål och prioriteringar för mandatperioden. Underlag var de program som Socialdemokraterna och Moderaterna gått till val på, det vill säga det vi sagt till våra respektive väljare att vi ville åstadkomma under de kommande fyra åren.

När mandatperioden nu närmar sig sitt slut har en uppföljning gjorts av kommunplanen. På kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj redovisades en aktuell bedömning av hur långt arbetet med att nå målen i kommunplanen har kommit. Av 100 punkter i kommunplanen bedöms 77 som genomförda, 23 som pågående och inga som kvarstående. Punkterna har olika karaktär, vissa har varit tydligt avgränsade i tid, rum och handling medan andra har angett ambitioner för hur den löpande verksamheten ska utvecklas.

Vi kan konstatera att kommunplanen har varit ett kraftfullt instrument för politisk styrning. Den har också ökat långsiktigheten i kommunens planering genom att den har styrt de årliga budgetprocesserna under hela mandatperioden. Kommunplanen som togs fram efter valet 2010 är den första i sitt slag i Katrineholms kommun. Den tillkom som en följd av att kommunfullmäktige beslutade om ett nytt styrsystem i januari 2010. Att säkerställa att kommunen har en fungerande verksamhetsstyrning så att politiskt fastställda mål faktiskt genomförs är en fundamental men ibland lite bortglömd aspekt av vårt demokratiska styrelseskick. Kommunplanen har varit ett viktigt verktyg för detta i vår kommun. Genom kommunplanen har den politiska styrningen fått stort genomslag i verksamheterna.

Det är med stor tillfredsställelse och inte utan stolthet som vi kan konstatera att vi har gjort det vi sagt–och att det vi sagt och gjort har haft stor betydelse för Katrineholms positiva utveckling under dessa snart fyra år.”