Tävlande i politiskt nytänk

Den här artikeln publicerades i tidningen Aktuellt i politiken den 25 oktober 2019.

 

”I början av december ska det avgöras vem som vinner de olika utmärkelserna i Innovation in Politics Awards. En av de nominerade är socialdemokraten Göran Dahlström, kommunstyrelseordförande i Katrineholm.

Nio svenska politiker har gått till final i europeiska Innovation in Politics Award, en tävling som uppmärksammar nyskapande och modigt politiskt arbete. En av de nominerade i finalen är Katrineholms kommunstyrelseordförande Göran Dahlström (S). Han har nominerats i kategorin ”human rights” (mänskliga rättigheter), tillsammans med politiker från Polen, Irland, Italien, Tyskland, Belgien och Bulgarien.

I Katrineholm har man haft ett treårigt utbildningsprojekt där man utbildat alla anställda i kommunen, 3000 stycken, för att höja kunskapen om hbtq-personers situation. Detta ska leda till ett bättre bemötande och ett bra omhändertagande av hbtq-personer i Katrineholm.

– Att man nominerade oss är för att, mig veterligen, vårt arbete med att utbilda all personal är unikt inte bara i Sverige utan i hela Europa, säger Göran Dahlström.

Utbildningsprojektet startade hösten 2015 med att man sökte stöd från Socialstyrelsen. Sedan har det rullat under åren 2016 till och med 2018. Utbildningen har delats upp i nivåer där första nivån bestått av en endags kurs eller några timmars kurs. Nästa nivå har varit mer djupgående och den sista nivån har gällt den personal som befinner sig närmast till exempel skolelever och där slutresultatet varit en certifiering för åtta av kommunens verksamheter.

Politikerna i Katrineholm fattade beslutet att genomföra utbildningen efter en utredning om hur situationen såg ut för hbtq-personer i kommunen.

– Vi kom fram till att det var dåligt med kunskapen om livssituationen för dem och även med kunskapen om hur vi skulle hantera detta, säger Göran Dahlström.

Som exempel nämner han att det kan handla om att se till att det finns omklädningsrum i simhallen för den som inte definierar sig som man eller kvinna.


Göran Dahlström har
många politiska år bakom sig, han har varit kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm i 14 år, men hbtq-frågor är inget han tidigare varit engagerad i.

– Större delen av mitt liv har jag arbetat med missbrukare och jag var med under tiden när hiv och aids exploderade. Det var till stor del inom gayrörelsen och bland missbrukare som frågorna var som allra mest aktuella så på så sätt har jag ett långt engagemang.

Vilka är då hans chanser att vinna i bör jan av december i Berlin? Göran Dahlström drar på svaret. Han tycker inte att uppdraget som kommunstyrelseordförande är att vinna priser.

– Men det är roligt att Katrineholms kommun uppmärksammas för arbetet. Att jag sedan i min roll står för själva beslutet betyder ju inte att det är jag som ska uppmärksammas. Det är kommunen som har jobbat med frågan.

Han tycker att hans stora pris kommer i samband med varje valrörelse. I förra valet fick Socialdemokraterna i Katrineholm 46,3 procent.

– Det räcker för min del.

Katrineholm har också placerat sig på diskussionskartan i en annan fråga. Tidigare i höst beslutade man att utöka kommunens tiggeriförbud. Detta efter att Socialdemokraterna tillsammans med koalitionspartnern Moderaterna samt Sverigedemokraterna röstat igenom förslaget.

Sedan i somras råder tiggeriförbud i Katrineholms centrum, men nu ska det utökas till att gälla även ett handelsområde i nordöstra Katrineholm. Tanken är att beslutet ska börja gälla 1 januari 2020, men då ska det först ha tröskats igenom kommunfullmäktige och sedan länsstyrelsen.

Det finns de som tycker att Katrineholms kommun inte borde nomineras till ett pris i kategorin mänskliga rättigheter.

På ledarplats i liberala Katrineholms-Kuriren uttrycks åsikten att Göran Dahlström inte borde prisas eftersom han gjort sig känd som ”en person som snarare vill resa murar än att riva dem”.

– Man måste kunna göra olika saker. Vi tycker inte att det är medmänskligt riktigt att människor ska sitta utanför affärerna i Katrineholm och tigga. Vi tycker att de ska vara hemma hos sina barn och stötta dem så att tiggeriet inte går i arv, utan att de i stället kan få utbildning och arbete, säger Göran Dahlström.
Han vill att ställningstagandet egentligen skulle tas i riksdagen och inte ute i kommunerna.


– Vi har avskaffat
tiggeriet i Sverige eftersom vi inte tycker att fattiga ska få allmosor av de rika. Det stadiet har vi passerat. Svenska Kyrkan och andra organisationer kan jobba med frågan, men vi politiker är samhällsbyggare och måste stå upp mot strukturer som vi tycker är felaktiga, säger Göran Dahlström.

S i Katrineholm gick till val på att man skulle ta bort tiggeriet och Göran Dahlström konstaterar att man varit väldigt tydlig. Det finns också inskrivet i den samarbetsplan man har med Moderaterna.

– Man kan reagera på detta, men nomineringen handlar inte om att jag ska utses till talesperson för mänskliga rättigheter, utan det här gäller Katrineholm och satsningen vi gjort på hbtq-personers rättigheter. Min främsta uppgift är att jobba för Katrineholm och Katrineholmarnas utveckling.
4 december i Berlin avgörs vem som vinner Innovation in Politics Awards.

Maria Persson
maria.persson@aipmedia.se

FAKTA
Innovation in Politics Awards är en utmärkelse som delas ut till nyskapande politiker i Europa.

Priserna delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra nya arbetssätt och nydanande förslag som leder till att människors förtroende för politik och politiska lösningar stärks. Bak- om priset står The Innovation in Politics Institute. En av dess partner är svenska Arena Idé.

Nominerade S-politiker
Fisun Yavas, Örebro
Magnus Eriksson, Norsjö
Lars Stjernkvist, Norrköping
Björn Sundin, Örebro
Göran Dahlström, Katrineholm
Bodil Hansson, Sundsvall”