Uttalande med anledning av den senaste tidens attacker mot blåljuspersonal och attentatet mot polisstationen i Katrineholm

”Vi ser mycket allvarligt på den senaste tidens attacker mot blåljuspersonal. Det är helt oacceptabelt och får inte förekomma. Blåljuspersonal har en oerhört viktig samhällsfunktion. Det måste vara nolltolerans mot denna typ av brott. Attentaten är ett angrepp på demokratin och ett hot mot samhällets grundpelare. Det hör inte hemma i en rättsstat och utvecklingen och förövarna måste stoppas.

Regeringen har redan påbörjat arbetet med att införa skärpta straff och antagit nya tuffare lagar mot organiserad brottslighet. Bland annat fördubblas straffet för grovt vapenbrott. Den som grips med ett skarpladdat vapen kommer inte att komma hem på två år. Också skärpta straff för handgranater och andra explosiva varor föreslås ändras till samma straffnivåer som för vapenbrott. Det är bra, samhället måste markera och stärka skyddet för de människor som arbetar inom våra myndigheter, rättsväsendet och andra samhällsnyttiga funktioner. Vi bör också förstärka skyddet mot exempelvis utryckningsfordon, socialkontor och polis- och brandstationer.

För att komma tillrätta med gängkriminaliteten behöver man använda rätt verktyg. Att bura in kriminella element är ett bra sätt att få bort dem från våra gator. Ingen behöver råna, sälja knark eller utpressa för att överleva i Sverige. Det förebyggande arbetet är självklart viktigt. Bättre elektronisk bevakning av unga återfallsförbrytare och indragen villkorlig frigivning är ett sätt. Utvisning av dem som inte är svenska medborgare ett annat. Det krävs krafttag. Satsningen på fler poliser med mer renodlade arbetsuppgifter är bra”.

Hans Ekström (S)
Riksdagsledamot, ordförande Socialdemokraterna i Sörmland

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm