Katrineholm redo för högkonjunkturen

CC By Vietfuji.techfocus

CC By Vietfuji.techfocus

För nionde året i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Det här året med 39,1 miljoner. Sammantaget under de senaste 9 åren redovisar vi 200,4 miljoner i resultat.

Under 2013 har vi också löst in pensionsåtaganden för 400 miljoner kronor, vilket är mycket positivt för kommunens långsiktiga ekonomi. Dessutom är vi nu en av ett fåtal kommuner i Sverige som är helt skuldfria. Med tanke på flera års lågkonjunktur bedöms detta som mycket starkt.

När konjunkturen nu vänder uppåt har vi inga svarta hål att behöva lägga pengar i, utan nya resurser kan placeras direkt i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Det som är mest aktuellt i dag är att snabbt fortsätta bygga nya förskoleavdelningar.

Vi har i lågkonjunkturen gjort stora investeringar som gör att vi nu har etableringsmark för nya företag och nya jobb. Vi bygger bostäder för att attrahera nya invånare och vi ökar invånarantalet igen. Handeln växer som aldrig förr och vi arbetar hårt med att förbättra kommunikationerna.

Allt detta är grunden till att vi kan fortsätta utveckla välfärden i vår kommun.

Jag lovar att göra allt som står i min makt för att betvinga arbetslösheten som är alldeles för hög i vår kommun, vilken den även är i övriga Sverige.

Katrineholms läge är fantastiskt och under lågkonjunkturen har vi gjort exakt det man ska göra för att som kommun få full utdelning i kommande högkonjunktur. Vi har till och med aktiverat vårt kommunala bostadsföretag KFAB, som nu går igång och bygger 100 lägenheter.

Utan en välskött ekonomi kan vi inte garantera välfärden för de som behöver den mest i Katrineholm nämligen våra barn, gamla, funktionsnedsatta, sjuka och arbetslösa.

Avslutningsvis så känner jag mig otroligt positiv, offensiv och inspirerad att arbeta vidare med Katrineholms fortsatta utveckling.