Vi menar allvar!

Torget marknadDag ut, dag in. Oberoende av etnisk tillhörighet, ålder, religion och så vidare så sker systematiskt olika former av trakasserier mot flickor/kvinnor av pojkar/män. Och det handlar just om det faktum att de är kvinnor. Vi har en lång historia bakom oss med olika former av trakasserier och förtryck–mot kvinnor. Det har exempelvis blivit en del av många flickors skolvardag att offentligt bli kallade för hora och slampa, men också för fetto och spinkis.

Redan i unga år formas föreställningar om att kvinnors kroppar är allmängods. Att det är fullt tillåtet att kommentera, vilja ändra på, känna ägande, ta i bruk när så önskas. Allt detta är resultatet av att vi inte ännu har nått målet om ett jämställt samhälle. De ständigt återkommande sexistiska kommentarerna riktat mot kvinnor i olika sammanhang, är en del av den ojämställdhet som fortfarande består, där grundingrediensen är underordning och överordning, där kvinnor systematiskt har ett lägre värde än män.

Detta är förklaringen till ofredanden av kvinnor under festivaler i Stockholm och Norrköping, vid nyårsfirandet i Kalmar, men även i en del kommunala badhus. Dessa tillfällen och platser är exempel, mörkertalet är sannolikt mycket stort. Det som nu har framkommit, att polisen informerat om att det vid dessa tillställningar gått lugnt tillväga och att inga allvarligare händelser fanns att rapportera, det är bevisen för att kvinnor inte tas på allvar, att kvinnors utsatthet och lidande ständigt osynliggörs.

Detta är helt oacceptabelt och strider mot det nationella mål vi har satt för jämställdhet – Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det är dags att flera tar uppdraget om jämställdhetsintegrering på allvar. Det handlar i klartext om se till att verksamheter inte gör skillnad på om du är kvinna eller man. Du ska kunna känna dig trygg i att du som kvinna tas på samma allvar och bemöts med samma respekt som en man.

Detta är vår tydliga signal till alla kommunens verksamheter och alla evenemang i Katrineholm.

Den här artikeln har jag skrivit tillsammans med Anna Johansson som är jämställdhetsstrateg i Katrineholms kommun.

 

Tågens höghastighetsbanor en dålig affär för samhället

 ”Tågutbyggnad. Enorma kostnader, få resande, försumbara klimateffekter i kombination med att det är pendel- och regionaltågstrafiken som är viktigast för den ekonomiska tillväxten gör att höghastighetsbanor inte skapar så stora värden att det uppväger den höga notan. Det skriver Maria Börjesson, Jonas Eliasson och Per Kågeson vid KTH.”

Redan för något år sedan betecknade jag den föreslagna höghastighetsbanan och Ostlänken som vår tids Göta kanal.

Läs gärna hela artikeln från DN debatt den 2 januari 2016 här

Till Regeringen från en bypolitiker

 1. Föreslå medlemskap i NATO.
 2. Utred möjligheten att lämna Schengensamarbetet. Folkomrösta om utträde ur EU om England lämnar unionen. (EU var inget att hålla i handen när det brann till och kommer troligtvis inte att vara det framöver heller.)
 3. Föreslå införande av en modern, jämställd värnplikt.
 4. Rusta Västra och Södra stambanorna innan miljarderna rinner iväg till Ostlänken(vår tids Göta kanal, omodern innan den börjar byggas).
 5. Besluta om hissbidrag till fastighetsägare så fler lägenheter kan bli tillgängliga.
 6. Ta bort rotbidraget och satsa pengarna på bostadsförsörjning. (Bidraget kan införas igen när marknaden inte är överhettad.)
 7. Dra tillbaka förslaget om fria sprutor till narkotikamissbrukare. (Ta i stället ledningen med en ny frisk narkomanvårdsdebatt och satsa på professionell behandling och stöd för utslussning i samhället.)
 8. Starta en kommunreform och gör kommuner bärkraftiga genom sammanslagningar.
 9. Lägg ut fler statliga myndigheter i landet, allt behöver inte ligga i Stockholm.
 10. Sluta öronmärka pengar till skola, vård och omsorg, skicka ut pengarna till kommunerna och låt kommun och landstingspolitiker ta sitt ansvar. Vi klarar det utmärkt.
 11. Följ Tysklands exempel och utred om asylsökande och andra som vistas tillfälligt i landet ska utvisas vid viss brottslig verksamhet.
 12. Slopa eller arbeta om den så kallade EBO lagen som ger flyktingar rätt att bosätta sig var man vill i landet.
 13. Fortsätt på den inslagna vägen med att satsa mer pengar till kommuner och landsting så vi kan stödja de som behöver oss allra mest, våra gamla, våra barn, våra sjuka, våra funktionsnedsatta och våra arbetslösa.

Avslutningsvis, så skulle jag kunna ge fler förslag som troligtvis skulle röra om i den politiska grytan men jag nöjer mig för närvarande med de jag nämnt här. Alltså full fart framåt med en frisk och öppen politisk debatt. Nu vill medborgarna veta vad vi politiker vill och vart vi är på väg i kommuner, landsting och landet som helhet. Nu ska vi visa dem det med mod, kompetens, uthållighet och glädje. 2016 blir ett år med stor press och förväntan på ett tydligt ledarskap i politiken.