Rekordresultat – så här hänger det ihop

Går det att förstå Katrineholms ekonomiska rekordresultat för 2020?
Så här hänger det ihop!

Sammanfattning

Delårsrapport Katrineholms kommun 1/1-31/8 2020

Varför har kommunen så stort överskott i Delårsrapporten?

Kommunens resultat för perioden är 105,9 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 74,4 mnkr.

Det goda resultatet har flera förklaringar. Bland annat gjorde regeringen en bedömning tidigt i våras att skatteintäkterna skulle sjunka kraftigt under 2020 på grund av lågkonjunkturen och den rådande pandemin. Staten skulle då kompensera kommunerna för minskningen av skatteintäkterna. Skatteintäkterna har sjunkit under året men inte alls i den omfattning som regeringen förutspådde i våras. Kommunerna har kompenserats med statliga bidrag som motsvarar tre gånger minskningen av skatteintäkterna.

Ytterligare en anledning är att kommunen under perioden haft lägre kostnader än budgeterat. Under våren och sommaren stängde kommunen vissa verksamheter på grund av pandemin. Det innebar att vi kunde omfördela personal till framförallt äldreomsorgen. Under våren hade kommunen många medarbetare sjukskrivna men tack vare omfördelningen av personal behövde inte vikarier tillsättas. Dessutom kompenserade staten kommunernas sjuklöner. För Katrineholm handlade det om 16 mnkr för perioden. Redan då budgeten för 2020 antogs i november 2019 budgeterade kommunen ett överskott på 50 mnkr vilket bidragit till det stora överskottet. För verksamheterna är dessutom måluppfyllelsen på god väg att nås.

Var hamnar överskottet vid årets slut?

Det hamnar i det så kallade egna kapitalet. När det egna kapitalet förstärks ökar även kommunens möjligheter att självfinansiera investeringar. Det egna kapitalet är kommunens egna pengar, det vill säga inte lånade medel. Medlen kan med andra ord användas för att finansiera investeringar med egna medel istället för att låna och då få räntekostnader.

Kommuner kan enligt lag inte föra över ett överskott till kommande år för att använda i verksamheten till löpande kostnader (som exempelvis lönekostnader).

Omfamna den stora litteraturen

Igår onsdagen den 4 juli var det dags för premiären av musikteatern Kvinnorna och staden. Närvarande var Kerstin Ekman själv, som skrivit romansviten. Det här var en stor dag för Katrineholm och för mig personligen. Närmare än så här kommer man inte den svenska stora litteraturen. 

Vi i Katrineholm är stolta över att du Kerstin, har skrivit böckerna om Kvinnorna och staden. Att du valde att lyfta fram dessa kvinnors historia och att vi äntligen fått möjlighet att gestalta det i den här musikteatern.

Kvinnor byggde också städerna, fast i tysthet. De byggde inte stora monument men det var de som skapade grunden, som kämpade för livet, för barnen och för framtiden. Jag är förundrad över att de orkade, och mycket tacksam över att Kerstin har skildrat det.

Kvinnorna och staden är stor litteratur och det är en stor ära för oss att nu få ta del av den, här i Katrineholm.

Putins OS kostar blod, svett och tårar

Russian Prime Minister Putin speaks during meeting with Czech Republic's Prime Minister Topolanek outside Moscow

Nu får det vara nog!

Mina tankar går till de arbetare och deras familjer som i nästan ett års tid jobbat med OS anläggningarna i Sotji under slavkontrakt. De vänder hem till sina familjer lika fattiga som när de åkte och med lite tur, utan fysiska skador. En del kommer hem torterade, fattiga med fysiska och själsliga skador för livet. Enligt Uppdrag Granskning handlar det om nästan 40.000 gästarbetare som riskerar eller riskerat denna behandling.

Detta projekt borde skapa fler arbetstillfällen för fler människor istället för tvärtom. För att hålla ner kostnaderna förslavas 40.000 gästarbetare. Ändå kostar denna tre veckor långa ”Putin reklam på bästa sändningstid” över 300 miljarder kronor.

För att skapa tidernas största idrottsevenemang gör Ryssland vad som helst. De tillåter tortyr av arbetare. De betalar inte ut löner till arbetarna. De diskriminerar människor på grund av deras kön, ras, religion och politiska åsikter. De stiftar snabbt nya lagar som begränsar mötesfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet. Kan ingen ringa polisen? Förresten, vem äger polisen?

Hur fick Putin jobbet? Var han verkligen den mest lämpade för att arrangera vinter-OS 2014?

Låt inte i fortsättningen Olympiska spelen hamna hos kriminella statsskick. Låt OS få tillbaka sin värdighet genom att inte ständigt överskuggas av politiska maktspel. Låt våra idrottsmän och kvinnor göra upp där deras prestationer står i centrum. Inget annat.

Med rätt att älska

regnbågsflaggan

regnbågsflaggan CC-licens foto: Benson Kua

Så var det dags för Stockholm Pride igen. Festivalens tema i år är familjen och att den kan se ut på många olika sätt. Ett budskap som är mer aktuellt än någonsin med tanke på den senaste tidens debatt kring händelserna i framförallt Ryssland.

I Sverige är vi förhållandevis öppna och accepterande i vår inställning, men det finns såklart alltid mer att göra. I Katrineholm vill vi ha ett tolerant och öppet samhälle där vi gillar olika. Där kulturell mångfald är en självklarhet och alla har rätt att älska.

 

Försvinn från Katrineholm

Här om dagen när jag var ute på min träningsrunda blev jag stoppad av en ganska liten äldre kvinna i åttioårsåldern med rullator. Göran sa hon, jag är så rädd att jag knappt törs gå ut. Så berättade hon att hon några dagar tidigare blivit utsatt för ett rån. Två yngre män hade kommit ifatt henne bakifrån och tagit hennes väska och sprungit därifrån. Det var hennes bästa väska och den innehöll 160 kronor. Mycket pengar för henne med en väldigt liten pension. Jag försökte lugna henne men lyckades nog inget vidare.

Till er fega kräk som gör sånt här säger jag nu klart och tydligt: Sluta med det här omedelbart, eller ta ert pick och pack och försvinn från Katrineholm.