Att driva en kommun är inte någon lek

Det har nog inte undgått någon att Katrineholm har utvecklats starkt under de senaste åren. Stora företag har etablerat sig här, näringslivet har växt och arbetsmarknaden breddats. Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart. Arbetslösheten, inte minst bland unga, har minskat. Vi har lagt stora resurser på vår gemensamma välfärd. Skolresultaten har vänt åt rätt håll. Bygget av en ny brandstation har påbörjats. En lång rad nya förskolor har tillskapats. Kullbergska sjukhuset har säkrats och stärkts.

Utveckling sker inte av en slump. Man måste förstås ha idéerna men det räcker inte. Det krävs också att man har kraften, nätverken och förmågan att få saker att hända. Att driva en kommun är inte någon lek. Det är inte enkelt. Det kräver hårt jobb. Med ansvar för ett par miljarder kronor, tusentals anställda och viktiga verksamheter är det väl värt att fundera på vem och vilka som är bäst lämpade att klara uppgiften.

Vi vill framåt. Under de kommande åren står Sverige i en unik situation. Aldrig tidigare har andelen äldre i samhället varit så hög. Det kombineras dessutom med att vi samtidigt har väldigt många barn och ungdomar i vår befolkning. Det innebär att kraven på äldreomsorg, sjukvård, förskola och skola är unikt stora. Därför är det väldigt viktigt att möta dessa behov. För oss går det före skattesänkningar.

Det innebär att vi under nästa mandatperiod vill fortsätta bygga ut och förstärka äldreomsorg, skola och sjukvård. Samtidigt som vi skapar fler nya jobb i ett växande näringsliv.

Vi ska bygga och öppna ett nytt äldreboende med nära 100 platser och bygga ett nytt trygghetsboende i centrum för äldre.

Vi ska bygga två nya skolor som behöver lärare och annan personal som kan hjälpa barn och ungdomar att utvecklas.

På Kullbergska sjukhuset investerar landstinget och nu ska det omsättas i en starkare vård. Dialys ska starta och ambulanssjukvården ska byggas ut för att korta tiderna för akuta insatser i Katrineholms kommun.

Vi är kompromisslösa i kampen mot kriminalitet. Vi jobbar tillsammans med Polisen mot brottsligheten och vi vill se fler övervakningskameror för ökad trygghet.

Ska vi hitta och attrahera alla de människor som ska arbeta i Katrineholm måste vi dessutom fortsätta med att utbilda människor, stärka pendlingsmöjligheterna och förstärka vår attraktionskraft som boendeort. Därför ska vi även fortsätta bygga bostäder och investera i vårt kultur- och idrottsliv. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Katrineholm.

Succéfestival för mogna i Katrineholm!

Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag ser filmen och läser programmet för vår festival för mogna. Det är ett initiativ som är helt unikt i Sverige och omsorg om äldre när den är som bäst. När man går omkring på festivalen och pratar med gamla katrineholmare som sitter och äter och tar ett glas vin och lyssnar på musik av bra artister och sjunger allsång  blir jag både glad och rörd. Tack till alla hårt arbetande i äldreomsorgen för ert dagliga arbete. Tack till alla er som engagerat er i arbetet med den här fina traditionen som jag hoppas får många efterföljare i Sverige.
I år har ni dessutom lyckats engagera bland annat Trio me´ Bumba som en gång i tiden hade The Beatles som förband vid en av sina spelningar.Jag hoppas naturligtvis att de river av en av Sveriges mest populära låtar genom tiderna Spel-Olles Gånglåt som jag fortfarande kan större delen av texten till.

Unika Musikfestival för mogna kryddar tillvaron för äldre i Katrineholm. I år kan fötter och käppar stampa takten till bland annat Claes-Göran Hederström och Trio mé Bumba. Program finns att hämta på Kulturhuset Ängeln.

[iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/sXXKTXAPLbg” frameborder=”0″ allowfullscreen]

Program
Onsdagen den 21 maj
Kl. 13:00 Invigning, Göran Dahlström, Monika Johansson, Glenn mfl
Kl. 13:30 Nyköpingshus Spelmansgille
Kl. 14:00 Önskelåtar, Glenn, Göran, Thomas
Kl. 14:30 Gösta Linderholm
Kl.15:30 PAUS
Kl. 16:00 Hasses svänggäng
Kl. 16,30 Claes-Göran Hederström
Kl. 17:30 PAUS
Kl. 18:00 Double Inn, Irländsk folkrock
Spelpaus: Thomas Zidén
Kl. 20:00 Sista ölen!

Torsdagen den 22 maj
Kl:13:00 Vi drar igång!
Kl.13:15 Allsång, Glenn,Göran,Thomas
Kl.14:00 Kulturskolan spelar och sjunger.
Kl.14:30 Spelorrarna, glada låtar på durspel.
Kl.15:00 Jessica Tegnemyr sjunger
Kl.15:30 PAUS
Kl.16:00 Åsa och Johanna från estetiska programmet, Duveholmsgymnasiet.
Kl.16,30 Trio mé Bumba
Kl.17:30 PAUS
Kl.18:00 Elisabeth Lord, Tommy Gunnarsson
Kl.20:00 Sista dansen!

Alla är välkomna

Festivalmeny
Grilltallrik
Läggklubba eller färs på spett. Serveras med potatisgratäng och grönsallad.

Kl. 11.30-13.30 inkl. 33 cl alkoholfri dryck 60 kr eller lunchkupong
Kl. 13.30-19 exkl. dryck 70 kr

Korvmeny
Serveras kl. 11.30 – kl. 21

Grillad chorizo med bröd 25 :-
Grillkorv med bröd 10 :-
Köp till räksallad för 10 :-
33 cl alkoholfri Dryck 10 :-

Utställare:
Pensionärsföreningar
ABF
Hemtjänstcafé
Anhörigcentralen
Katrineholms bibliotek
Fixar-Malte
Kost och transportservice
…och många fler

Försäljning:
Hantverk och smycken
Gordons Blommor
Mat och kaffeservering
Kiosk

Äldreomsorgens frivilliga
Kulturombuden
Äldreomsorgens musiker

 

Välfärd kräver tillväxt

Göran Dahlström & Lars Härnström vid St Djulö

Foto: Hanna Maxstad

Tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) har jag skrivit följande text som i dag är publicerad i Katrineholms Kuriren. Det är en förkortad version av förordet till bokslut 2012.

Under 2012 har vi som kommunledning haft fokus på det kommunala välfärdsuppdraget – kommunens unika huvuduppgift. Att vår kommun kan erbjuda bra välfärdstjänster innebär att alla invånare – i olika åldrar och med olika behov – kan leva i en gemenskap där vi tillsammans ger varandra möjligheter till ett bra och värdigt liv.

Förskola och skola ger barn och ungdomar trygghet, kunskaper och utveckling. Kultur- och fritidsutbud – genom kommunala insatser och föreningsliv – skapar en attraktiv boendekommun. Äldreomsorgen ger trygghet och ett innehållsrikt och värdigt åldrande. Handikappomsorgen ger alla invånare möjlighet till delaktighet i samhälle och arbetsliv.

Höga mål för välfärdstjänsterna ställer stora krav på kommunerna. Behoven kan över tid och av olika skäl variera. Medborgarna efterfrågar nya tjänster. Lågkonjunktur och ekonomiskt knappa resurser gör att många kommuner i Sverige har bekymmer. Kommunerna måste våga anpassning och nytänkande. Skolan i Katrineholm har under 2012 gjort den största omställningen någonsin. Friskolor och minskat elevunderlag har krävt strukturförändring genom minskat antal skolor och reducerad personalstyrka i den kommunala organisationen. Äldreomsorgen idag får högt betyg och den är effektiv. Men vi vet att trycket på äldreomsorgen kommer att öka. Det är nödvändigt att redan nu börja analysera och förbereda åtgärder som tryggar det goda livet för våra äldre även under kommande decennier. Ambitionen är också att bygga ut förskolan för barnens, föräldrarnas och samhällets bästa.

För att klara en bra välfärd för alla med höga mål krävs ekonomiska resurser. Kommunen är helt beroende av sina skatteintäkter. En kommun behöver tillväxt i form av fler jobb och fler invånare. Katrineholms kommun har visionen Läge för Liv och Lust. Läget är nyckeln till kommunens utvecklingsmöjligheter. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Katrineholms kommun är under omställning med lägesfördelen som grundbult. Katrineholm har läge för logistik, transporter och lagerverksamhet. Men Katrineholm har även sitt industriella arv att förnya i ett nytt regionalt sammanhang. Läge och tillgänglighet är viktiga förutsättningar för möjligheter till näringslivets förnyelse och utveckling i ett alltmer växande tjänstesamhälle. Kollektivtrafik för arbets- och studiependling kombinerat med attraktiva och varierade boendealternativ ger även möjlighet för Katrineholm att utvecklas som boendeort.

Till sist kan vi med stor tillfredsställelse konstatera att vi för åttonde året i rad presenterar ett ekonomiskt positivt bokslut och tillhör nu de kommuner i Sverige som har befolkningstillväxt.